Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Ensbo

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

Linköpings kommun arbetar med detaljplan för Linköping Aviation Park, i anslutning till Linköpings flygplats och Saabs flygfält. En arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 har utförts för att klarlägga om fornlämningar finns inom kommunens planområde. Linköpings kommun har valt att utreda ett område, kallat objekt 5 (Ensbo). Vid den arkeologiska utredningen, etapp 2, påträffades inga fornlämningar.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med utredningen var att klarlägga om fornlämningar fanns inom kommunens planområde.

Ämnesområde:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare:

SND-ID: SND 2452

Beskrivning:

Linköpings kommun arbetar med detaljplan för Linköping Aviation Park, i anslutning till Linköpings flygplats och Saabs flygfält. En arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 har utförts för att klarlägga om fornlämningar finns inom kommunens planområde. Linköpings kommun har valt att utreda ett område, kallat objekt 5 (Ensbo). Vid den arkeologiska utredningen, etapp 2, påträffades inga fornlämningar.

Datamaterialet från utredningen sammanställdes och harmoniserades vid Uppsala universitet under 2014 . Detta skedde på uppdrag av Trafikverket samt Länsstyrelserna i Östergötland, Södermanland och Stockholms län, i ett projekt med syfte att sammanställa arkeologiska undersökningar och utredningar inom den beslutade korridoren för Ostlänken samt den närmsta omgivningen.

Syfte:

Syftet med utredningen var att klarlägga om fornlämningar fanns inom kommunens planområde.

Språk:

Svenska

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Linköping kommun, Linköping socken

Geografisk beskrivning: Linköpings stad

Lägsta geografiska enhet:

Socken

Högsta geografiska enhet:

Socken

Ämnesområde:

Arkeologisk undersökningstyp:

Arkeologisk utredning

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Helander, Christina (2011). Ensbo: sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation : Linköpings stad och kommun, Östergötlands län : arkeologisk utredning, etapp 2. UV rapport 2011:90. Linköping: Arkeologiska uppdragsverksamheten, Riksantikvarieämbetet (UV Öst)
Libris Samla

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2015-01-22 doi:10.5878/002586

Ladda ner data:

Ensbo

Citeringsförslag:

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2015). Ensbo. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002586

Länsstyrelsens dnr för undersökningen:

431-3511-10

Organisationens dnr för undersökningen:

421-2268-2010

ProjektID:

p511015

ProjektID:

511015

Skapare/primärforskare:

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning:

ZIP-filen innehåller data i form av tre shapefiler samt en MS Accessdatabas med information om schakt, eventuella påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen.

Dataformat / datastruktur:

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp:

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Fältobservation

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-04

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Publicerad: 2015-01-22
Senast uppdaterad: 2016-08-10