Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Grav- och boplatsområde i Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland.

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV-mitt i Linköping, utförde en arkeologisk utredning med arkivstudier och provschaktningar den 21-24 maj 1991. Schaktningarna innefattade 16 schakt som gav anläggningar och gravar av boplatskaraktär i skogsmark. Anläggningarna innefattade två runda stensättningar, härdar, samt en stensträng.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska fältarbetet var att undersöka hypotesen att gravfältet RAÄ 210 sträckte sig in på det planerade rastplatsområdet och möjligen sammanhänger med stensättningen RAÄ 164.

Ämnesområde

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Identifierare

SND-ID: SND 2468

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV-mitt i Linköping, utförde en arkeologisk utredning med arkivstudier och provschaktningar den 21-24 maj 1991. Schaktningarna innefattade 16 schakt som gav anläggningar och gravar av boplatskaraktär i skogsmark. Anläggningarna innefattade två runda stensättningar, härdar, samt en stensträng.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska fältarbetet var att undersöka hypotesen att gravfältet RAÄ 210 sträckte sig in på det planerade rastplatsområdet och möjligen sammanhänger med stensättningen RAÄ 164.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Området är beläget ca 500 m nordväst om Klinga gård.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Nyckelord

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning, Utredning

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Grav- och boplatsområde i Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland.

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Mitt. Uppsala universitet (2017). <em>Grav- och boplatsområde i Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland.</em> Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002859">https://doi.org/10.5878/002859</a>

Länsstyrelsens dnr för projektet

220-2195/91

Producents dnr för projektet

2481/91

ProjektID

p591002

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av två shapefiler med information om eventuella schakt, samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, en GeoTIFF-fil.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-05-21 — 1991-05-24

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod

Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) som undersökts

Äldre järnålder

Publicerad: 2017-02-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23