Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Undersökningar i ett hällristningsområde (Borgs socken, Östergötland)

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet utförde arkeologisk utredning under 12 september - 18 november 1988 samt 24 april - 2 juni 1989. Undersökningen utfördes med anledning av ändrad sträckning av E4:an mellan Lövstad och Norrköping.Totalt undersöktes 80 anläggningar och två områden med kulturlager. Inom det undersökta området finns en hällristningslokal, RAÄ 51.

Ämnesområde

Karta

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2475

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet utförde arkeologisk utredning under 12 september - 18 november 1988 samt 24 april - 2 juni 1989. Undersökningen utfördes med anledning av ändrad sträckning av E4:an mellan Lövstad och Norrköping.Totalt undersöktes 80 anläggningar och två områden med kulturlager. Inom det undersökta området finns en hällristningslokal, RAÄ 51.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Yngre järnålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Norrköping kommun, Borg socken

Geografisk beskrivning: Området är beläge 300 m nordväst om Stora Herebro gård.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Uppdragsgivare

Vägverket

Ämnesområde

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning, Utredning

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Undersökningar i ett hällristningsområde (Borgs socken, Östergötland)

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (2020). <em>Undersökningar i ett hällristningsområde (Borgs socken, Östergötland)</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/mxb2-5v84">https://doi.org/10.5878/mxb2-5v84</a>

Producents dnr för projektet

5027/88, 6870/89

ProjektID

p588004

RAÄ-nr

RAÄ 51

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av tre shapefiler med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt fyra georefererade kartor (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-09-12 — 1988-11-18

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-04-24 — 1989-06-02

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014 — 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod

Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Publicerad: 2020-01-07
Senast uppdaterad: 2020-01-23