Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Fyra hus från äldsta järnålder

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde arkeologisk undersökning sommaren 1991 av boplatslämningar RAÄ 236 på stadsäga 928, Kallerstad. Undersökningen föranleddes av anläggandet av en ny väg, Norra Länken.

Vid undersökningen påträffades 445 anläggningar. De flesta ingick i fyra huskonstruktioner (Hus 1-4). Tre av husen (Hus 1-3) var långsträckta rektangulära hus daterade till förromersk och romersk järnålder. Hus 4 har en annan konstruktion än de övriga och är långsträckt med lätt utbuktade väggar, daterat till bronsåldern.

Ämnesområde

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2477

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet UV Öst utförde arkeologisk undersökning sommaren 1991 av boplatslämningar RAÄ 236 på stadsäga 928, Kallerstad. Undersökningen föranleddes av anläggandet av en ny väg, Norra Länken.

Vid undersökningen påträffades 445 anläggningar. De flesta ingick i fyra huskonstruktioner (Hus 1-4). Tre av husen (Hus 1-3) var långsträckta rektangulära hus daterade till förromersk och romersk järnålder. Hus 4 har en annan konstruktion än de övriga och är långsträckt med lätt utbuktade väggar, daterat till bronsåldern.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Förromersk järnålder — Romersk järnålder

Geografisk utbredning

Lägsta geografiska enhet

Församling

Högsta geografiska enhet

Församling

Uppdragsgivare

Linköpings kommun, Gatukontoret

Ämnesområde

Nyckelord

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning, Utredning

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0)

Fyra hus från äldsta järnålder

Citeringsförslag

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2020). <em>Fyra hus från äldsta järnålder</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/nwez-5d76">https://doi.org/10.5878/nwez-5d76</a>

Producents dnr för projektet

4355/91

ProjektID

p591004

Rapport nr

UV Öst 1999:39

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av tre shapefiler med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-07-15 — 1991-08-29

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014 — 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod

Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Publicerad: 2020-01-21
Senast uppdaterad: 2020-01-23