Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Gullvagnen - En mesolitisk inlandsboplats i norra Kolmården

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

Arkeologisk förundersökning av fornlämning RAÄ 85 i Krokeks socken i Norrköpings kommun, Östergötland genomfördes under oktober 1992 med anledning av ombyggnaden av väg E4, sträckan Böksjö-Länsgränsen.

Gullvagnen (RAÄ 85) är sannolikt en inlandsboplats med mesolitisk datering. Vid förundersökningen framkom ett flertal anläggningar, spridd skärvsten samt ett fyndmaterial där kvarts och grönsten dominerar.

Ämnesområde

Nyckelord

Karta

Ansvarig institution/enhet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Identifierare

SND-ID: SND 2479

Beskrivning

Arkeologisk förundersökning av fornlämning RAÄ 85 i Krokeks socken i Norrköpings kommun, Östergötland genomfördes under oktober 1992 med anledning av ombyggnaden av väg E4, sträckan Böksjö-Länsgränsen.

Gullvagnen (RAÄ 85) är sannolikt en inlandsboplats med mesolitisk datering. Vid förundersökningen framkom ett flertal anläggningar, spridd skärvsten samt ett fyndmaterial där kvarts och grönsten dominerar.

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

Mellanstenålder

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Krokek socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Data innefattar personuppgifter

Nej

Uppdragsgivare

Vägverket

Ämnesområde

Nyckelord

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning, Utredning

Version 1.0

Ladda ner citering

Ladda ner data

Licens

Creative Commons  Erkännande-Icke Kommersiell-Dela Lika 4.0 Internationell (CC BY-NC-SA 4.0)

Gullvagnen - En mesolitisk inlandsboplats i norra Kolmården

Citering

Riksantikvarieämbetet UV Öst. Uppsala universitet (2020). <em>Gullvagnen - En mesolitisk inlandsboplats i norra Kolmården</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/j2pv-m981">https://doi.org/10.5878/j2pv-m981</a>

Producents dnr för projektet

7424/94

ProjektID

p592002

Rapport nr

UV Mitt 1999:17

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Beskrivning

ZIP-filen innehåller data i form av tre shapefiler med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt två georefererade kartor (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Dataformat / datastruktur

Stillbild

Geospatiala

Arkeologisk lämningstyp

Datainsamling

Insamlingsmetod: Fältobservation

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-10-02 — 1992-10-10

Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes

Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014 — 2014

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Insamlingsmetod

Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.

Publicerad: 2020-01-22
Senast uppdaterad: 2020-01-23