Betänkande

Beskrivning:

Riksdagens öppna data: Utskottens betänkanden och utlåtanden, inklusive rksdagens beslut, en sammanfattning av voteringsresultaten och Beslut i korthet. 1971-12-31–2016-02-22.

Nyckelord:

Identifierare:

Beskrivning:

Riksdagens öppna data: Utskottens betänkanden och utlåtanden, inklusive rksdagens beslut, en sammanfattning av voteringsresultaten och Beslut i korthet. 1971-12-31–2016-02-22.

Språk:

Svenska

Nyckelord:

Ladda ner metadata:

Licens:

Creative Commons License

Betänkande