Sök forskningsdata i katalogen

I SND:s nationella forskningsdatakatalog kan du söka bland närmare tvåtusen listade studier inom flera olika ämnesområden. Här hittar du allt från surveydata till biologiska provdata, samtidigt som vi listar stora forskningsserier som SHARE (Survey of Health Ageing and Retirement in Europe), SOM (Samhälle, Opinion och Medier) och VALU (SVT:s vallokalsundersökning).

I katalogen beskrivs både data som kan nås via katalogen och data som nås via en annan portal/aktör. Vissa data är direkt nerladdningsbara från katalogposten medan andra finns tillgängliga via beställning. Alla listade data är dock gratis att ta del av.

Att använda data via SND

När du tar del av data som görs tillgängliga via SND bör du tänka på att:

1. Förse alla publikationer som på något vis baseras på data med en referens till dessa data. I referensen (eller citeringen) bör beständig identifierare (ex. DOI) samt hänvisning till skapare/primärforskare finnas med. Detta gäller oavsett publikationsform. Rapportera dessa publikationer till SND: request@snd.gu.se.

2. Endast använda materialet inom ramen för de ändamål som specificerats vid beställning, i de fall data har beställts.

3. Följa rådande forskningsetiska principer. SND hänvisar till Vetenskapsrådets rapport "God Forskningssed" (2017).

4. Varken SND eller forsknings­huvudmannen för data tar något ansvar för hur data och tillhörande dokumentation används, inte heller för tolkningar eller slutsatser baserade på dessa.