En guldgruva för alla som vill studera riksdagspartierna

Bildmontage: Torbjörn Berglund

(Publicerad 2012-10-17)
SND:s databas Vi vill! är en guldgruva för alla som är intresserade av de svenska riksdagspartierna. I databasen finns över 200 partiprogram och valmanifest från 1887 fram till idag samlade. Dokumenten väcker intresse både ur ett historiskt och ur ett samtida perspektiv. Ett exempel på det senare är när moderaternas dåvarande partisekreterare Sofia Arkelsten hävdade att partiet varit med och genomfört fri och lika rösträtt.

Det var i oktober förra året som Sofia Arkelsten (M) gjorde sitt uttalande om den roll partiet spelat vid införandet av den allmänna rösträtten i Sverige. Omedelbart efter att debatten kring uttalandet satt igång märktes en markant ökning av antalet besökare på webbtjänsten Vi vill!

– Under en genomsnittsdag har vi runt 160 besökare i databasen. Samma dag som debatten kring Arkelsten och rösträtten var som intensivast hade vi 541 besökare, säger Olof Olsson, webbutvecklare på SND.

Möjligheterna för användarna att söka i materialet i Vi vill! är stora och det går snabbt att få fram de data man är ute efter att analysera. Samtliga partiprogram och valmanifest i databasen är transformerade till HTML, txt och tei. De finns även tillgängliga hos Språkbanken som en korpus om man föredrar att arbeta i detta format. I anslutning till samlingen finns också spelet ”Gissa parti”.

Historien bakom Vi vill! sträcker sig dock längre tillbaka än till databasen på SND:s och Språkbankens hemsidor. 2002 gavs den dåvarande samlingen ut som CD-skiva med ett rikt urval av sökmöjligheter. CD-n var ett resultat av ett samarbete mellan Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (SND:s föregångare) och Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste (NSD).

– Att vårt svenska Vi vill! skapades berodde lite på slumpen, det hela startade med att jag och John-Erik Ågotnes råkade ses på ett expertseminarium 1999 där han presenterade Norges Vi vil! som NSD hade tagit fram. Jag visste att vi hade åtminstone 50 år av färdigt textmaterial i arkivet på statsvetenskapliga institutionen här i Göteborg, så jag tyckte vi borde kunna skapa något liknande med svenska data, berättar Birger Jerlehag, IT-samordnare på SND.

Tack vare att NSD släppte källkoden och delade med sig av all programvara gick det väldigt smidigt att tillgängliggöra även det svenska partimaterialet. Innan detta kunde göras krävdes dock ett noggrant korrekturarbete när det gällde det äldre materialet.

– Språket i de gamla texterna är ju ett annat än dagens moderna. Vi fick därför rätta dem manuellt, rättstavningsprogrammen lyste rött så de gick ju inte att använda, säger Birger Jerlehag.

 

Mer information om norska Vi vil! hittar du här.

Parti- och valprogram från Finland finns i databasen Pohtiva.

För den som är intresserad av kvantitativa innehållsanalyser av partimaterial finns den så kallade Manifesto-databasen med data från valprogram i mer än 50 länder.

Av: HELENA ROHDÉN
031-786 12 01