Tidskrifters krav på tillgång till data

Allt oftare ställer vetenskapliga tidskrifter krav på att data artiklarna bygger på ska tillgängliggöras. När dessa data innehåller personuppgifter måste etiska och juridiska aspekter beaktas.

I andra länder har de etiska kommittéerna andra funktioner än här i Sverige. Här godkänner Etikprövningsnämden, EPN forskningsstudier som avser människor, men det är lagstiftningen som avgör om data är sekretessbelagda eller inte. PLOS respekterar ifall data inte kan göras öppet tillgängliga på grund av t.ex. etiska skäl. Läs mera om PLOS undantag här.

Sedan december 2016 finns SND med på PLOS lista över rekommenderade repositorier