Datapusslet – vilka bitar måste finnas på plats?

.

Två händer som håller i var sin pusselbit.

För att forskningsdata som samlas in i ett forskningsprojekt slutligen ska bli sökbara, användbara och bevarade på lång sikt är det många bitar som behöver komma på plats. Under denna nätverksträff tittar vi närmare på vilka dessa pusselbitar är med utgångspunkt i forskningsdatalivscykeln.Forskningsdatalivscykeln

Under träffens första del får vi en helhetsbild av dataflödet baserat på OAIS-modellen. De olika funktionerna i dataflödet visas upp från olika perspektiv, och CoreTrustSeal knyts in som stöd för att utveckla DAU-verksamheten.

Den andra delen kommer att handla om DAU:ernas roll i pusslet. Vi tar upp några saker som, baserat på OAIS-modellen, bör finnas på plats på lärosätet för att få dessa bitar att fungera.

Avslutningsvis ges det möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter på hur vi tillsammans kan få de bitar som saknas på plats.

Presentationer från dagen:

Repositoriets plats i forskningsdatas livscykel - Iris Alfredsson, Jeremy Azzopardi

Utveckla DAU-verksamheten - DAU-stödgruppen vid SND


När: 16 mars, kl. 13.00-15.30

Var: Nätverksträffen hålls på distans via Zoom. Delta via denna länk.

För frågor, kontakta Elisabeth Strandhagen via elisabeth.strandhagen@snd.gu.se.