Datatyper och format

[Snabbt ihopsatt text från dev. Ej faktakollat. Granska inte detta såvida du inte har avtalat med textförfattaren att granska.]

...

Alla digitala filformat riskerar att bli föråldrade. Om det händer kommer framtida program inte kunna läsa eller visa informationen i filerna korrekt. För att minska risken för att en fil blir oläsbar bör filformat väljas som med stor sannolikhet går att använda även i framtiden. SND anser att format som är lämpliga för långtidsbevarande och tillgänglighet bör vara:

 • vanligt förekommande
 • väl dokumenterade, det vill säga att det går att hitta en teknisk specifikation som berättar hur formatet lagrar information
 • öppna/icke-proprietära.

Det är också en fördel om formaten kan läsas av många olika datorprogram.

...

Data i SND:s forskningsdatakatalog

För att du inte ska behöva ta reda på om ett visst format uppfyller de här kriterierna har SND utvärderat ett antal olika bevarandeformat och sammanställt en lista med format som bör väljas för forskningsdata som ska vara tillgängliga via SND:s forskningsdatakatalog. Tabellen visar långtifrån alla format som kan användas för forskningsdata och kommer att förändras i takt med den tekniska utvecklingen. Om du vill beskriva data i andra filformat än de i tabellen, kontakta först SND: snd@snd.gu.se.

Föredragna format är de som SND anser har störst chans att erbjuda tillgänglighet och läsbarhet även i framtiden.

Accepterade format är vanligt förekommande format som har goda förutsättningar att vara läsbara även på lång sikt. SND rekommenderar de föredragna formaten men tar även emot data i accepterade format.

 

 

Föredragna format

Accepterade format

Textdokument

 • ASCII (.txt)
 • MS Word (.docx)
 • OpenDocument Text (.odt)
 • PDF/A (.pdf)
 • Unicode (.txt)
 • MS Word (.doc)
 • PDF (.pdf)
 • Rich Text Format (.rtf)

Uppmärkningsspråk

 • HTML (.html)
 • JSON (.json)
 • XML (.xml)
 • SGML (.sgml)
 • Markdown (.md) 

Kalkylprogram

 • CSV (.csv)
 • MS Excel (.xlsx)
 • OpenDocument Spreadsheet (.ods)
 • MS Excel (.xls)
 • OOXML (.docx, .docm)
 • PDF/A (.pdf)

Databaser

 • CSV (.csv)
 • SIARD (.siard)
 • SQL (.sql)
 • dBase III eller IV (.dbf)
 • Filemaker Pro (.fmp7, .fmp12)
 • MS Access (.mdb, .accdb)
 • OpenDocument Base (.odb)

Statistikdata

 • OpenDocument (.ods)
 • SPSS portabel (.por)
 • SPSS SAV (.sav)
 • STATA (.dta)
 • CSV (.csv)
 • MS Excel (.xls, .xlsx)
 • R (.rdata, .rda)
 • SAS (.sas)
 • SAS transport (.xpt)

Bilder (bitmap/raster)

 • Adobe Digital Negative format (.dng)
 • DICOM (.dcm)
 • PNG (.png)
 • TIFF (.tif, .tiff)
 • Adobe Photoshop document file (.psd)
 • JPEG (.jpg, .jpeg)
 • JPEG 2000 (.jp2, .jpx)
 • Råbilddata (diverse format)

Bilder (vektor)

 • SVG (.svg)
 • Adobe Illustrator (.ai)
 • AutoCAD Drawing Interchange Format  (.dxf)
 • EPS (.eps)
 • PDF/A (.pdf)
 • PDF (.pdf)
 • WebCGM 2.1 (.cgm)

Video

 • Lossless AVI (.avi)
 • Matroska (.mkv)
 • MPEG-1 (.mpg, .mpeg, …)
 • MPEG-2 (.mpg, .mpeg, …)
 • MPEG-4 H.264 (.mp4)
 • MPEG-4 Part 14/MP4 (.mp4)
 • Audio Video Interleave (.avi)
 • DivX (.divx)
 • MXF (.mxf)
 • Motion Jpeg 2000 (.mj2, .mjp2)
 • QuickTime (.mov)

Ljud

 • AIFF (.aif, .aiff)
 • Broadcast Wave Format (.bwf)
 • FLAC (.flac)
 • Matroska (.mka)
 • MPEG-1 (.mpg, .mpeg, …)
 • MPEG-2 (.mpg, .mpeg, …)
 • Waveform Audio (.wav)
 • AAC (.aac)
 • Audio Video Interleave (.avi)
 • MP3 (.mp3)
 • MPEG-4 Part 14/MP4 (.mp4)
 • Ogg Vorbis (.ogg)
 • Opus (.opus)
 • Speex (.speex)

Spatiala data (GIS)

 • Digital Elevation Model (DEM) Format (.dem)
 • Geographic Markup Language (.gml)
 • Keyhole Markup Language (.kml)
 • GeoTIFF (.tif, .tiff)
 • CSV (.csv)
 • GeoJSON (.geojson)
 • OGC GeoPackage (.gpkg)
 • ArcInfo Interchange (.e00)
 • ESRI GRID (.adf, .asc, .grd)
 • ESRI Shapefile (.shp)
 • LAS (LASer) File Format
 • MapInfo (.tab, .dat)
 • MapInfo Interchange Format (.mif, .mid)

RDF

 • W3C-standarder

 

3D-data

 • COLLADA (.dae)
 • CSV (.csv)
 • Universal 3D (.u3d)
 • Wavefront OBJ file (.obj)
 • X3D (.x3d)
 • 3DS (.3ds)
 • AutoCAD Drawing Interchange Format  (.dxf)
 • Autodesk 3D asset exchange format (.fbx)
 • Stanford polygon file format (.ply)
 • STL 2.0 (.stl)
 • Virtual Reality Modelling Language (.vrml)