• Hem
  • Forskarsupport
Webbkarta

Forskarsupport

SND erbjuder flera olika stödaktiviteter för att hjälpa dig som forskare att organisera, underhålla, bevara och tillgängliggöra dina data. Du kan till exempel vända dig till oss om du har frågor kring sekundäranalys av data, dokumentation av data, eller tillgång till olika slags data. Vi kan också hjälpa till med att reda ut juridiska och etiska aspekter vid arkivering, hantering och spridning av data.

En del i vår forskarsupport är att vi sammanställt en guide för hur forskningsmaterial bör organiseras, hanteras och struktureras under forskningsprocessen, som du hittar under datahantering. Här finns också information om hur du kan arbeta med din datahanteringsplan – ett viktigt dokument i framtida ansökningar om finansiering. Till hjälp i detta arbete finns en checklista för datahanteringsplan. Du kan också använda SND:s webbforum för frågor, diskussioner och erfarenheter av datahantering

Vi har också tagit fram en introduktion till det juridiska regelverk som berör forskning vid svenska lärosäten, som du hittar under Juridiska aspekter. Här kan du också ställa frågor direkt till vår jurist. Det kan t.ex. gälla frågor som berör offentlighet och sekretess, personlig integritet i forskning, etikprövning, etc. Här finns också förslag på fördjupande läsning om juridik i forskningssammanhang.

Under Open access till forskningsdata kan du läsa mer om de krav på öppen tillgång till data som börjar bli allt vanligare, både på nationell nivå och på EU-nivå. Här finns en översikt över vad som händer politiskt på området, och en förklaring av hur det påverkar dig som forskare.

Förutom detta anordnar vi också flera återkommande arrangemang och utbildningar varje år. Detta inkluderar t.ex. vår datahanteringsutbildning och doktorandnätverksträff. Läs mer om detta under Arrangemang.

SND delar också ut resestipendier till ICPSR:s sommarskola i kvantitativa metoder. Sommarskolan består av en mängd olika föreläsningsserier och workshops uppdelade på två fyraveckors sessioner, med möjligheter att närvara på fler kortare workshops. Kurserna äger rum i Ann Arbor i Michigan och riktar sig framför allt till doktorandstuderande. Resestipendiet utlyses i början av året, och du kan läsa mer om det under Tjänster.

SND:s nyhetsbrev

Är du intresserad av vad som händer inom vår verksamhet och inom arbetet med tillgängliga forskningsdata kan du skriva upp dig för SND:s nyhetsbrev. Här delar vi med oss av information om aktuella arrangemang, aktiviteter, presentationer på lärosäten, datahantering och tjänster etc.

Kontaktuppgifter forskningssamordnare

Våra forskningssamordnare arbetar med forskarkontakter och utåtriktade aktiviteter, och kan lotsa dig till rätt kompetens inom SND. Kontakta gärna någon av dem om du har frågor eller funderingar:

Kontakt på SND Befattning Telefon E-post
Stefan Ekman Forskningssamordnare humaniora +46 (0)31-786 45 42 stefan.ekman@snd.gu.se
Elisabeth Strandhagen Forskningssamordnare medicin +46 (0)31-786 64 94 elisabeth.strandhagen@gu.se
Ilze Lace Forskningssamordnare samhällsvetenskap +46 (0)31-786 33 17 ilze.lace@snd.gu.se
Till sidans topp

Sidan uppdaterad: 2016-10-24 17:42

Visa som pdf

Finansierat av
 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Organisationsnummer: 202100-3153, Kontakt

Om webbplatsen