• Hem
  • Forskarsupport
Webbkarta

Forskarsupport

SND arbetar med olika stödaktiviteter till forskare när det gäller att organisera, underhålla, bevara och tillgängliggöra datamaterial.

SND:s stöd och tjänster för forskare kan röra frågor kring dokumentation av data, tillgång till olika slags data och information om sekundäranalys av data. Det kan även innebära att SND medverkar till utredning av juridiska och etiska aspekter vid arkivering, hantering och spridning av data.

Förutom via telefon och e-post så ger SND råd och tips om hantering av forskningsmaterial genom

  • föreläsningar som SND:s medarbetare ger på landets lärosäten
  • personliga möten som bokas med SND:s medarbetare
  •  SND:s webbforum för frågor, diskussioner och erfarenheter av datahantering
  • skriftligt material som kan beställas från oss eller hämtas från vår webbplats.

Exempel på aktiviteter inom forskarsupport

SND-aktuellt

SND har en maillista för information om arrangemang, aktiviteter, presentationer på lärosäten, datahantering och tjänster etc.

Dataresurser

När en forskare har deponerat ett forskningsmaterial, dokumenterar SND materialet enligt internationella standarder, och tillgängliggör det i en sökbar webbkatalog. SND tillhandahåller även ett antal studier via ingången SND Analys online, där registrerade användare får direkt tillgång till både data och onlineverktyg för analys. Utöver samlingarna hos SND hänvisar vi också till andra sökbara internationella dataresurser.

Juridiska aspekter i forskning

SND har tagit fram en introduktion till det allmänna regelverk som är tillämpligt för forskning vid svenska lärosäten, Juridiska aspekter i forskning. Introduktionen är uppdelad på sju teman som tillsammans täcker in forskningsprocessens olika delar. Varje tema behandlar ett tydligt avgränsat juridiskt område men det förekommer även vissa överlapp mellan avsnitten. Flera avsnitt i SND:s webbguide i datahantering länkar till utförligare information under juridiska aspekter.

SND:s juridiska expertis svarar även på direkta frågor om det allmänna regelverket som reglerar forskning och frågor som angränsar till detta regelverk. Det kan handla om frågor avseende offentlighet och sekretess, personlig integritet i forskningen, etikprövning etc: Ställ en fråga till SND:s jurist. För ytterligare vägledning kring etiska frågor finns Vetenskapsrådets regler och riktlinjer för forskning: CODEX.

Riktlinjer för tillgång till forskningsdata i Sverige och EU

I Sverige har Vetenskapsrådet lämnat ett förslag till nationella riktlinjer om öppen tillgång till vetenskaplig information till regeringen (januari 2015). Förslaget omfattar både forskningsresultat (publikationer) och forskningsdata från offentligt finansierad forskning. Inom EU:s ramprogram Horisont 2020 (H2020) pågår ett pilotprojekt (Open Research Data Pilot) där Open Access (OA) till forskningsdata under 2014-2015 är obligatoriskt för ett utvalt antal forskningsområden och frivilligt för andra projekt.

Kontaktuppgifter forskningssamordnare

Forskningssamordnarna arbetar bland annat med forskarkontakter och utåtriktade aktiviteter och kan lotsa dig vidare till rätt kompetens inom SND.

Kontakt på SND Befattning Telefon E-post
Stefan Ekman Forskningssamordnare humaniora/samhällsvetenskap +46 (0)31-786 45 42 stefan.ekman@snd.gu.se
Elisabeth Strandhagen Forskningssamordnare medicin +46 (0)31-786 64 94 elisabeth.strandhagen@gu.se
Ilze Lace Forskningssamordnare samhällsvetenskap +46 (0)31-786 33 17 ilze.lace@snd.gu.se
Till sidans topp

Sidan uppdaterad: 2016-07-04 08:12

Visa som pdf

Finansierat av
 
 

© SND, Göteborgs universitet, Box 330, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Organisationsnummer: 202100-3153, Kontakt

Om webbplatsen