Community inom registerbaserad forskning

Syftet med GitHub-communityn Registerresearch är att dela och gemensamt utveckla programkod och erfarenheter som rör registerbaserad forskning, främst på svenska populationsbaserade register. Tjänsten innehåller inga personuppgifter, men syftar till att dela kod för arbete alla data som du kan ha tillgång till för forskningsändamål. Alla forskare uppmuntras att bidra till och delta i communityn så att alla kan dra nytta av att hitta användbar programkod, lösningar och exempel.

Registerresearch innehåller grupper (repositorier) som är organiserade runt:

  1. Register. Till en början några register som ofta används som t ex Dödsorsaksregistret, LISA (Longitudinal Integration Database for Sickness Insurance and Labor Market Studies) mm. Kan innehålla programkod och erfarenhet från hur man har jobbat med data från det aktuella registret.
  2. Programvara. Programkod för ovan i SAS, SPSS, R, Excel, etc.
  3. Forskningsämnen och metoder. Kan innehålla programkod för specifika ämnen inom datahantering, som datarensning, korrektioner, fel i data från ett register mm. Dessutom metodologiska diskussioner eller programkod för statistiska metoder som överlevnadsanalys, arbetsmarknadstrendanalys etc.

Hur använder man Registerresearch?

Registrera dig som medlem kostnadsfritt på GitHub. För att bli medlem i Registerresearch skickar du ditt användarnamn på GitHub till en av kontaktpersonerna (nedan) och du blir registrerad så att du kan bidra till de olika grupperna.

johan.fihn@snd.gu.se

olof.olsson@snd.gu.se

magnus.stenbeck@ki.se

elisabeth.strandhagen@gu.se

Registerresearch är för närvarande under utveckling, hjälp oss gärna att utveckla projektet genom att maila idéer och synpunkter till ovanstående. Tjänsten tillhandahålls av Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet som en del av SIMSAM INFRA projektet, som syftar till att bygga infrastruktur för registerbaserad forskning. Workshopen Dela data och kunskapsspridning inom registerforskning som anordnades av SIMSAM INFRA och SND i Göteborg mars 2015 mynnade ut i bland annat satsningen på Registerresearch.