Forskningsdatapolicys - erfarenheter och diskussion

.

Under denna träff följer vi upp diskussionerna från SND:s arrangemang Forskningsdatapolicys - värdegrund och riktlinjer för öppen vetenskap som hölls den 11 juni 2020. Fokus kommer att ligga på erfarenheter kring arbetet med att skapa forskningsdatapolicys eller motsvarande vid våra lärosäten. Det blir både presentationer och möjlighet till frågor och diskussioner. Vad har hänt sedan sist vid de lärosäten som 2020 presenterade sitt arbete, och vad pågår just nu vid några av SND nätverkets lärosäten? Mötet riktar sig till alla som arbetar med dessa frågor eller som av andra skäl är intresserade av dem.

Lärosäten som deltar med presentationer är:

(Introduktion)

Frågeställningar som vi utgår från är:

  • Har ditt lärosäte ett styrdokument för forskningsdata?
  • Om ni inte har ett styrdokument för forskningsdatahantering – varför inte?
  • Har SUHF:s Rekommendation avseende styrdokument för forskningsdata (2019:3) påverkat er i ert arbete med ett styrdokument?
  • Hur har styrdokumentet implementerats i er operativa verksamhet för forskningsstöd inom forskningsdatahantering?
  • Behövs ett styrdokument för forskningsdata för att komma i mål med regeringens uppdrag till lärosätena att gå över till öppen vetenskap senast 2026?
  • Hur når vi målbilden för 2026? Vad gör lärosätena? Har lärosätena en uttalad strategisk vision och konkret handlingsplan för att nå målet?
  • Hur blir styrdokumentet känt för forskarna och en del av deras hantering av forskningsdata?

När: 20 oktober, kl. 09.00-10.30

Var: Mötet sker på distans via Zoom. Delta i mötet via denna länk (om lösenord krävs: 158669).

För frågor kontakta Sabina Anderberg (sabina.anderberg@su.se) eller Thomas Kieselbach (thomas.kieselbach@umu.se)