Frågestund om datahantering: Miljö-, klimat- och geovetenskaper

.

Har du frågor om datahantering, FAIR data och öppen tillgång till forskningsdata? Då är du varmt välkommen till våra digitala frågestunder med inriktning mot olika forskningsområden.

Vid det första tillfället vänder vi oss till alla som arbetar med forskningsdata inom miljö-, klimat- och geovetenskaper.  

På plats för att svara på dina frågor finns SND:s domänspecialister och forskningsdatarådgivare från SND-kontoret. Domänspecialisterna är en nationell resurs inom en rad vetenskapliga discipliner och har som uppgift att stötta forskare och andra som arbetar med forskningsdata vid lärosäten eller andra forskande organisationer. 

Vid det första tillfället deltar även Miljödatastöd från SLU, som bidrar med kompetens inom hantering av miljöövervakningsdata.

Frågestunden hålls på svenska men det går bra att ställa frågor på engelska.

Passa på att skicka in dina frågor i förväg, så tar vi upp dem under frågestunden.


När: 24 februari, kl. 13.00-14.00

Var: Frågestunden sker på distans via Zoom. Använd denna länk för att delta i mötet.

För frågor om arrangemanget kontakta Ylva Toljander, ylva.toljander@slu.se.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kommande ämnen:

24 mars: språkforskning

28 april: medicin och folkhälsa

26 maj: samhällsvetenskap

29 september: arkeologi och historia