Granskningswebbinarium - tre tillfällen

.

FörstoringsglasVälkomna att delta på granskningswebbinarier!

Under hösten genomför vi en serie av webbinarier riktade till DAU:er där vi tillsammans går igenom en verklig granskning, från inkommen databeskrivning till färdig katalogpost. Medarbetare från SND-kontoret (och förhoppningsvis även DAU) berättar om resonemang och steg under granskningsprocessen, och ni får möjlighet att ställa frågor och vara delaktiga i diskussioner.

Fokus ligger på resonemang kring granskning av data och metadata och inte på funktionalitet i DORIS (för detta finns DORIS-drop in varannan tisdagsmorgon).

Vid första tillfället går vi igenom en databeskrivning från miljövetenskapen med en datafil i tabellformat. Datafilen tillhör en publicerad artikel.

Samma pass ges vid tre olika tillfällen. Vi har satt ett maximalt antal deltagare om 20 personer för varje tillfälle. Ni anmäler er genom någon av länkarna nedan. 

 


När: 23 september kl 9.30-10.30,   23 september kl 11.00-12.0030 september kl 14.00-15.00

Var: På distans, möteslänk skickas till anmälda deltagare.

Frågor? Kontakta Sara Svensson, sara.svensson@snd.gu.se