Hantera data

Med datahantering menas hur forskningsmaterialet hanteras, organiseras och struktureras under hela forskningsprocessen. SND erbjuder stöd för dig som forskare att underhålla, bevara och tillgängliggöra dina data, och du kan till exempel vända dig till oss om du har frågor kring dokumentation av data eller datahanteringsplaner. Vi kan också hjälpa till med att reda ut juridiska och etiska aspekter vid arkivering, hantering och spridning av data.

 

Data i forskningsprocessen

Data i forskningsprocessen

Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på gällande datahantering vid olika stadier i forskningsprocessen.

Datahanteringsplan

Datahanteringsplan

Här kommer du direkt till våra sidor om vad du bör tänka på och ta med när du skriver datahanteringsplan.

Juridiskt regelverk

Juridiskt regelverk

Här finns information om det forskningsjuridiska regelverket, vilket inkluderar t.ex. etikprövning och sekretess.

Guider

Guider

Under denna flik hittar du dokument som beskriver viktiga överväganden, däribland passande filformat, för olika typer av data.

Frågor om datahantering?

Kontakta personal från vår forskningsdatarådgivning.

Du når dem på denna sida.