Hantera data

Med datahantering menas hur forskningsmaterialet hanteras, organiseras och struktureras under hela forskningsprocessen. SND erbjuder stöd för dig som forskare att underhålla, bevara och tillgängliggöra dina data, och du kan till exempel vända dig till oss om du har frågor kring dokumentation av data eller datahanteringsplaner. Vi kan också hjälpa till med att reda ut juridiska och etiska aspekter vid arkivering, hantering och spridning av data.

 

Frågor om datahantering?

Har du frågor om datahantering är du välkommen att kontakta våra forskningssamordnare eller datasamordnare.

Du når dem under "Forskningsdatarådgivning" på denna sida.