Guider

Här har vi samlat ett antal guider för hur du bäst hanterar olika typer av data. Denna sida kommer att uppdateras löpande allteftersom vi färdigställer nya material.

Best practice

Våra guider för best practice har omarbetats och kompletterats från material från Archaeology Data Service för att passa även för andra ämnen än arkeologi. De ger en överblick över bl.a. passande filformat och viktiga saker att tänka på när man arbetar med olika typer av data.

Checklista för datahanteringsplan

SND har tagit fram en checklista för arbetet med en datahanteringsplan och för vad en sådan behöver innehålla. Den baseras på befintliga hjälpmedel från UKDA (UK Data Archive), DCC (Digital Curation Centre) i Storbritannien och ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) i USA, och kan också hittas under Datahanteringsplan.

Läs checklistan i PDF-format:

Checklista för datahanteringsplan

Checklist for Data Management Plan (in English)

Du kan också ladda ner checklistan i ett redigerbart textformat (.docx och .rtf)

Rekommenderade filformat

SND har utvärderat ett antal olika format som vi anser vara lämpliga för hantering, långtidsbevaring och tillgängliggörande av olika typer av forskningsdata.

Rekommenderade filformat