Guider

Här har vi samlat ett antal guider för hur du bäst hanterar olika typer av data. Denna sida kommer att uppdateras löpande allteftersom vi färdigställer nya material.

Hand som håller en kompass

Guider för god hantering av forskningsdata
Våra guider har omarbetats och kompletterats från material från Archaeology Data Service för att passa även för andra ämnen än arkeologi. De ger en överblick över bl.a. passande filformat och viktiga saker att tänka på när man arbetar med olika typer av data.
 

Dokument och digital text

Databaser och kalkylprogram

Digitalt ljud

Digital video

Rasterbilder

Vektorbilder

Fotogrammetri