Checklista för datahanteringsplan

Förstasidan på checklistanSom stöd i arbetet med att utforma en datahanteringsplan kan du använda SND:s checklista. Checklistan kan hjälpa till att identifiera vilka olika delar av datahantering som är relevanta för ett specifikt forskningsprojekt, och är särskilt anpassad till de förhållanden och regelverk som är aktuella för forskare i Sverige.

Ladda ner som pdf:
Checklista för datahanteringsplan
Checklist for Data Management Plan (in English)

Du kan också ladda ner checklistan i ett redigerbart textformat (.docx och .rtf)

Checklistan är avsedd att kunna användas för en fullständig plan för ett helt projekt. Den ska kunna användas för planer som är anpassade till olika forskningsområden, typer av data, var i forskningsprocessen man befinner sig, och vilka krav som finansiären ställer, men också utifrån de juridiska krav som finns. Om man ska sätta ihop en preliminär datahanteringsplan för en ansökan om extern finansiering kommer mycket av informationen att finnas på andra ställen i ansökan, och behöver då inte upprepas. Finansiären har troligen också särskilda önskemål om vad som ska ingå i datahanteringsplanen och en gräns för hur lång den får vara.

Att skriva dokumentet kan kännas tidskrävande, men med en genomtänkt plan för hur data ska hanteras kommer resurser att sparas in under projektets gång. För många kan datahanteringsplanen hjälpa till att strukturera information som redan finns, men som är utspridd hos olika personer och i olika dokument.

Checklistan bygger på befintliga onlineverktyg och checklistor framtagna av framträdande aktörer inom området:  UKDA (UK Data Archive) och DCC (Digital Curation Centre) i Storbritannien och ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research) i Michigan, USA, med flera. Den är också anpassad till kraven på datahanteringsplan i Horizon 2020.

 

Källor och ytterligare resurser:

- DCC. (2013). Checklist for a Data Management Plan. v.4.0. Edinburgh: Digital Curation Centre. Tillgänglig online: http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans/checklist.

- Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR). Elements of a Data Management Plan. Ann Arbor, MI. http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/datamanagement/dmp/elements.html

- Inter-university Consortium for Political and Social Research (ICPSR). Framework for Creating a Data Management Plan. Ann Arbor, MI. http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/content/datamanagement/dmp/framework.html

- MANTRA. Data Management Plans. Edinburgh: Edina http://mantra.edina.ac.uk/datamanagementplans.