Filformat

Alla digitala filformat riskerar att bli föråldrade. Om detta skulle hända kommer framtida program inte kunna läsa och presentera informationen i filerna korrekt. Det finns vissa åtgärder som man kan vidta för att förhindra att detta sker. En sådan åtgärd är att använda filformat som med stor sannolikhet går att använda även i framtiden. SND anser att de format som är lämpligast för långtidsbevarande och tillgänglighet bör:

 • vara vanligt förekommande
 • vara leverantörsoberoende
 • ha en öppen teknisk specifikation (dvs den är inte kontrollerad av en enskild person eller organisation).

I praktiken är det inte alltid möjligt att använda format som uppfyller alla dessa kriterier. SND har utvärderat ett antal olika format som vi anser vara lämpliga för hantering, långtidsbevaring och tillgängliggörande av forskningsdata. Dessa kan komma att förändras över tid beroende på den tekniska utvecklingen.

Föredragna format är de som SND anser har störst chans att erbjuda tillgänglighet och läsbarhet även i framtiden.

Accepterade format är vanligt förekommande format som har goda förutsättningar att vara läsbara även på lång sikt. SND rekommenderar starkt de föredragna formaten men tar emot även accepterade format.

Andra format: Om du vill deponera data i andra format än de i tabellen nedan, kontakta först SND: snd@snd.gu.se.

 

 

Föredragna format

Accepterade format

Textdokument

 • ASCII (.txt)
 • MS Word (.docx)
 • OpenDocument Text (.odt)
 • PDF/A (.pdf)
 • Unicode (.txt)
 • MS Word (.doc)
 • PDF (.pdf)
 • Rich Text Format (.rtf)

Uppmärkningsspråk

 • HTML (.html)
 • JSON (.json)
 • XML (.xml)
 • SGML (.sgml) 

Kalkylprogram

 • Kommaseparerade värden (.csv)
 • MS Excel (.xlsx)
 • OpenDocumented Spreadsheet (.ods)
 • Tabseparerade värden (.csv)
 • MS Excel (.xls)
 • OOXML (.docx, .docm)
 • PDF/A (.pdf)

Databaser

 • Kommaseparerade värden (.csv)
 • SIARD (.siard)
 • SQL (.sql)
 • Tabseparerade värden (.csv)
 • dBase III eller IV (.dbf)
 • Filemaker Pro (.fmp7, .fmp12)
 • MS Access (.mdb, .accdb)
 • OpenDocument Base (.odb)

Statistikdata

 • OpenDocument (.ods)
 • SPSS portabel (.por)
 • SPSS SAV (.sav)
 • STATA (.dta)
 • Kommaseparerade värden (.csv)
 • MS Excel (.xls, .xlsx)
 • R (.rdata, .rda)
 • SAS (.sas)
 • SAS transport (.xpt)

Bilder (bitmap/raster)

 • Adobe Digital Negative format (.dng)
 • JPEG 2000 (.jp2, .jpx)
 • PNG (.png)
 • TIFF (.tif, .tiff)
 • Adobe Photoshop document file (.psd)
 • JPEG (.jpg, .jpeg)
 • Råbilddata (div. format)

Bilder (vektor)

 • AutoCAD Drawing Interchange Format  (.dxf)
 • Scalable Vector Graphics (.svg)
 • Adobe Illustrator (.ai)
 • EPS (.eps)
 • PDF/A (.pdf)
 • WebCGM 2.1 (.cgm)

Video

 • Lossless AVI (.avi)
 • Matroska (.mkv)
 • Motion Jpeg 2000 (.mj2, .mjp2)
 • MPEG-1 (.mpg, .mpeg, …)
 • MPEG-2 (.mpg, .mpeg, …)
 • MPEG-4 H.264 (.mp4)
 • MPEG-4 Part 14/MP4 (.mp4)
 • Audio Video Interleave (.avi)
 • DivX (.divx)
 • Material eXchange Format (MXF) (.mxf)
 • QuickTime (.mov)

Ljud

 • AIFF (.aif, .aiff)
 • Broadcast Wave Format (.bwf)
 • FLAC (.flac)
 • Matroska (.mka)
 • MPEG-1 (.mpg, .mpeg, …)
 • MPEG-2 (.mpg, .mpeg, …)
 • Waveform Audio (.wav)
 • AAC (.aac)
 • Audio Video Interleave (.avi)
 • MP3 (.mp3)
 • MPEG-4 Part 14/MP4 (.mp4)
 • Ogg Vorbis (.ogg)
 • Opus (.opus)
 • Speex (.speex)

Spatiala data (GIS)

 • Digital Elevation Model (DEM) Format (.dem)
 • Geographic Markup Language (.gml)
 • Keyhole Markup Language (.kml)
 • GeoTIFF (.tif, .tiff)
 • CSV (.csv)
 • GeoJSON (.geojson)
 • OGC GeoPackage (.gpkg)
 • ArcInfo Interchange (.e00)
 • ESRI GRID (.adf, .asc, .grd)
 • ESRI Shapefile (.shp)
 • LAS (LASer) File Format
 • MapInfo (.tab, .dat)
 • MapInfo Interchange Format (.mif, .mid)

RDF

 • W3C-standarder

 

3D-data

 • COLLADA (.dae)
 • Kommaseparerade värden (.csv)
 • Universal 3D (.u3d)
 • Wavefront OBJ file (.obj)
 • X3D (.x3d)
 • 3DS (.3ds)
 • AutoCAD Drawing Interchange Format  (.dxf)
 • Autodesk 3D asset exchange format (.fbx)
 • Stanford polygon file format (.ply)
 • STL 2.0 (.stl)
 • Virtual Reality Modelling Language (.vrml)