Tio handfasta råd från tidigare stipendiater

  • Använd länkarna på ICPSR:s hemsida för att hitta bra boende. Det gäller att leta ordentligt, lång tid i förväg.
  • Var extra noggrann om du vill bo i co-op. Många av dessa är smutsiga och dyra.
  • Om kurserna förutsätter att du kan programmet R är det bra om du har satt dig in i det redan innan du åker. Annars går mycket tid åt till att lära sig detta.
  • Fundera noggrant igenom om fyra eller åtta veckor passar dig bäst. Studierna är mycket intensiva och håller ett högt tempo hela tiden, så det gäller att orka. Det här är extra viktigt att tänka på om du har andra arbetsuppgifter vid sidan om.
  • Börja tidigt jobba med kursuppgifterna, de kan ta lång tid att göra.
  • I början kan det vara svårt att få tiden att räcka till, men du anpassar dig till tempot och kan vara ledig på helgerna från andra veckan.
  • Hinner du inte läsa alla kurser du vill kan du komma tillbaka ett annat år, det är det många som gör.
  • Gå gärna någon av matematikkurserna. Där får du praktisk och direkt erfarenhet av matten och därmed en bättre förståelse för de metoder som används i statistiken.
  • Passa på att diskutera design och vetenskapliga perspektiv med de andra deltagarna.
  • Kontakta forskare i Michigan som forskar om samma saker som du. Ofta är forskarna i USA mycket villiga att träffa studenter och diskutera forskning.