Utbildning

Har du frågor om våra utbildningsresurser? Kontakta:

Utbildningskoordinator
Stefan Ekman
stefan.ekman@snd.gu.se
+46 (0)31 - 786 45 42