Utbildning

Har du frågor om våra utbildningsresurser? Kontakta:

Biträdande föreståndare
Elisabeth Strandhagen
elisabeth.strandhagen@snd.gu.se
+46 (0)31 - 786 64 94