Tillgänglighetsnivåer hos SND

Data som beskrivs i SND:s forskningsdatakatalog har olika nivåer av tillgänglighet. Tillgänglighetsnivåerna visas med hjälp av symboler som snabbt kan ge en uppfattning om var data finns och på vilket sätt de är tillgängliga. Nivån av tillgänglighet bestäms av den som beskriver data och kan ske i dialog med SND eller lärosätets forskningsstödsenhet (t.ex. DAU).  

 

Tillgänglighetsnivåerna består av två delar:

1. Var finns data?

Åtkomst till data via SND Data finns tillgängliga via SND:s forskningsdatakatalog. 
Åtkomst till data via extern aktör

Data finns tillgängliga via någon annan aktör än SND. I SND:s katalog finns information om nivån av tillgänglighet för data hos den externa aktören och en direkt hänvisning till var data finns. 

2. Hur tillgängliga är data?

Data är fritt tillgängliga  Data är fritt tillgängliga via direkt nerladdning från webbsida. 
Tillgång till data är begränsad

Data är tillgängliga via förfrågan. Tillgången till data är begränsad på grund av restriktioner, till exempel för att data innehåller personuppgifter eller annan känslig information. Forskningshuvudmannen gör en sekretessprövning innan utlämning av data kan ske.

OBS! Vissa data i forskningsdatakatalogen är märkta med tillgänglighetsnivån ”Tillgång till data via beställning”. Denna nivå är på väg att fasas ut och kommer på sikt att ersättas med någon av de två tillgänglighetsnivåerna ovan.
 

Tillgänglighetsnivåerna i forskningsdatakatalogen

När du gör en sökning i SND:s forskningsdatakatalog kan du se tillgänglighetsnivåerna för data direkt i träfflistan. Om data är tillgängliga via SND är katalogposten markerad med SND:s logotyp. Finns de tillgängliga via en annan aktörs portal eller webbplats är katalogposten istället markerad med en pil. Om data kan laddas ner direkt visas ett öppet hänglås.

Ikoner med olika nivåer för tillgänglighet

Få åtkomst till data med olika typer av tillgänglighet

Direkt nedladdningsbara data nås via en länk i katalogposten, ofta tillsammans med relevant dokumentation.  

Då tillgången till data är begränsad måste du göra en förfrågan. Det gör du genom att klicka på knappen Skicka förfrågan om data som finns i katalogposten. Tillgången är begränsad för att data exempelvis kan innehålla personuppgifter eller annan känslig information. Forskningshuvudmannens tillstånd krävs då innan data kan lämnas ut. Om forskningshuvudmannen behöver kontaktas tar det ofta lite längre tid innan du får tillgång till data, men vi hanterar din förfrågan så fort vi kan.  

Data som nås via en annan portal eller webbplats än SND:s kan antingen vara direkt nedladdningsbara eller tillgängliga via förfrågan. I katalogpostens högerspalt hittar du information om tillgängligheten via den externa portalen/webbplatsen. Varje katalogpost innehåller även information om var du kan nå data, till exempel en direktlänk till datamaterialet, en webbadress och/eller kontaktuppgifter.

Att välja tillgänglighet för data

I SND:s system DORIS kan du både beskriva data som ska tillgängliggöras via SND och data som ska nås via en annan portal/aktör. När du väljer tillgänglighetsnivå för data i DORIS är vår rekommendation att data bör vara så fritt tillgängliga som möjligt. 

Om data innehåller känsliga uppgifter eller behöver skyddas på något sätt krävs det att tillgängligheten för data är begränsad så att eventuella sekretessprövningar kan göras av forskningshuvudmannen. I praktiken innebär det att data får tillgänglighetsnivån Tillgång till data är begränsad och för åtkomst behöver en förfrågan skickas till SND. I förfrågan ska syfte och en projektbeskrivning finnas med, samt kontaktuppgifter till den som vill ta del av data. Forskningshuvudmannen eller en representant för huvudmannen tar sedan ställning till om datamaterialet ska lämnas ut eller inte. Det kan vara bra att känna till att även om en person blir nekad till att ta del av data kan hen lämna in en begäran om att ta del av allmän handling till ansvarigt lärosäte/myndighet.