IASSIST 2022 - Internationell konferens

.
Konferens , Svenska mässan, Göteborg och online
7 Juni 2022, kl. 08.00 – 10 Juni 2022 kl. 15.30

Grafisk inbjudan till IASSIST 2022

IASSIST-konferensen fokuserar på datarelaterade frågor kopplade till samhällsvetenskap och öppen vetenskap. Den 7-10 juni anordnas ett hybridarrangemang med fysiska möten på plats i Göteborg och med möjlighet att delta på distans. 

IASSIST (International Association for Social Science Information Service and Technology) arbetar med forskningsdatarelaterade frågor främst inom det samhällsvetenskapliga området. Varje år anordnar organisationen en konferens som brukar locka hundratals dataintresserade deltagare från hela världen. År 2022 hålls konferensen i Göteborg med SND som värdorganisation.

Det övergripande temat för konferensen är Data by Design – Building a Sustainable Data Culture. Till det kommer en rad underliggande teman som exempelvis Partnerships and collaborations, Data management and archiving, Data access, governance and ethics och Data services of the future

Arrangemanget riktar sig till dem som arbetar med forskningsdatastöd eller på annat sätt är intresserade av frågor kring datahantering och öppen vetenskap. 

Mer information om program, anmälan och andra praktiska detaljer finns på hemsidan: iassist2022.org

Läs mer om några av de programpunkter på konferensen där SND:s medarbetare medverkar:


När: 7-10 juni 2022

Var: Svenska Mässan, Göteborg och online

OBS! Anmälan krävs, information om anmälningsavgifter finns på konferensens hemsida.

För frågor kontakta Iris Alfredsson (iris.alfredsson@snd.gu.se).