IT-dropin

.

Frågor i glasburk

Under några fredagar denna termin håller vi IT-dropin. Detta är tillfällen för dig som har frågor eller funderingar rörande IT-relaterade frågor i anslutning till forskningsdatahantering. Det kan gälla saker som till exempel lagring, integrationer, eller förbättringsförslag till SND:s system. Diskussionerna bygger på de frågor deltagarna har med sig.

Ingen föranmälan krävs.

Välkommen!


När: 11 juni, kl. 10.00-11.00

Var: Arrangemanget sker på distans via Zoom. Möteslänk publiceras på SND-nätverkets samarbetsyta på Basecamp.

För frågor kontakta Stefan Jakobsson via stefan.jakobsson@snd.gu.se