IT-forum

.
Nätverksträff
5 April, kl. 10.00–12.00

SND:s IT-forum är en möjlighet för IT-experter kopplade till DAU-verksamhet och annan forskningsdatarelaterad aktivitet på de svenska lärosätena och andra forskande myndigheter inom SND-nätverket att mötas och diskutera aktuella problem och potentiella lösningar. Då forumet främst är för personer med IT-bakgrund kommer de presentationer som ges och ärendena som avhandlas vara av en teknisk karaktär och på ett större tekniskt djup. Icke-tekniska personer är dock välkomna att deltaga.

Den som vill presentera något på IT-forumet är välkommen att kontakta Johan Fihn Marberg via johan.fihn@snd.gu.se. Det kan till exempel vara någon form av projekt ni genomför eller avslutat, eller annan forskningsdatarelaterad verksamhet inom IT.

Mötet kommer att hållas via Zoom. Slutlig agenda kommer att skickas ut veckan innan mötet. Huvudpunkt under detta möte kommer att vara det projekt som Chalmers och KTH har genomfört där man utforskat maskinläsbarhet av datahanteringsplaner.

 

När: 5 april, kl. 10.00-12.00

Var: Mötet hålls på distans via Zoom.

Har du frågor eller vill vara med på utskickslistan för SND:s IT-forum? Kontakta Johan Fihn Marberg, johan.fihn@snd.gu.se.