Konsortiestämma

Möte

Klockan 12.00-15.00.
Första stämman för SND:s konsortiemedlemmar.
Slutet arrangemang.

 

Organisatör:
Göteborgs universitet
Datum:
Plats:
Vasaparken, Göteborgs universitet
Händelselistning: