Nätverksträff

Möte

Klockan 9.30-16.00.
För mer information, läs här.

Organisatör:
SND-konsortiet
Datum:
Plats:
Stockholms universitet. Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus.
Händelselistning: