Kontakta kommunikation och administration

 
Anna Maria Eriksson
Lisa Isaksson

Administratör och språksamordnare

Språkfrågor: Översättning, språkgranskning, termarbete med mera.
Administration: Resebokningar, reseräkningar, inköp, mötesarrangemang med mera.

lisa.isaksson@snd.gu.se

+46 (0)31-786 65 95

Matilda Lindmark

Kommunikatör

Ansvarar för SND:s hemsida, kommunikation i andra kanaler och produktion av grafiskt material. Redaktör för SND:s nyhetsbrev.

matilda.lindmark@snd.gu.se

Helena Rohdén

Kommunikatör

Journalist och statsvetare med forskningsfokus på arbetsmarknad, välfärd, genus och väljarbeteende.
Arbetar bl.a. med nyheter, textproduktion, språk- och utbildningsfrågor.

helena.rohden@snd.gu.se

+46 (0)31 - 786 12 01

Erica Schweder

Jurist

Juridisk rådgivning med inriktning mot dataskydd och sekretessfrågor. Specialkompetens inom förvaltningsrätt, förvaltningsprocessrätt samt offentlighet- och sekretesslagstiftning.

erica.schweder@gu.se