Nationellt samarbete kring verksamhetsarkitektur och forskningsdata - vad är på gång?

.
Webbinarium , Webbinarium via Zoom
31 Maj, kl. 09.00–11.00

varkVälkomna till ett seminarium som tar vid efter tidigare seminarier på temat verksamhetsarkitektur! Det har tidigare gjorts arbete för att ta fram en gemensam bild över vilka förmågor på lärosäten som vi behöver ge stöd till inom forskningsdata-området. Den modellen för verksamhetsarkitektur har använts i olika sammanhang för att utveckla stödverksamheten kring forskningsdata. På detta seminarium presenteras dels hur Örebro arbetat vidare med att ta fram konkret stöd och också arbete med perspektiv på hela öppen vetenskapsområdet från vårt nordiska grannland. Det kommer också finnas utrymme för diskussion i mindre grupper om hur andra lärosäten kan dra nytta av modeller för verksamhetsarkitektur.

För den som inte känner till begreppet verksamhetsarkitektur är det en typ av logisk modell/verksamhetsbeskrivning som försöker svarar på frågan om hur verksamheten kan struktureras för att möta organisationens mål och vilka förmågor som behövs för att uppnå målen. Modellen kan användas på olika sätt för att ex. utveckla nya processer eller kartlägga befintliga processer, system, kompetensbehov etc samt identifiera brister och möjligheter för att kunna vidareutveckla verksamheten.

 

Bakgrund till projektet samt tidigare webbinarier i samma serie

Bakgrund till projektet

Verksamhetsarkitektur och forskningsdata 10 februari 2021

Verksamhetsarkitektur och forskningsdata 10 maj 2021

Nationellt samarbete kring verksamhetsarkitektur och forskningsdata 9 mars 2022

 

Agenda

·        Inledning – om verksamhetsarkitektur och det tidigare arbete som gjorts (Rosa Lönneborg & Gerolf Nauwerck).

·       Presentation av den finska referensarkitekturen för öppen vetenskap (Ari Rouvari, CSC).

·      Fortsatt arbete efter rapport verksamhetsarkitektur – vad är på gång i Örebro? (Hans Jevrell & Catrin Karling, Örebro Universitet)

·        Paus med bensträckare 10 min.

·        Arbetet på andra lärosäten – hur knyter det an till verksamhetsarkitekturen? (Diskussion i grupper)

·        Återsamling och summering – visuell översikt över stöd till forskningsverksamheten

 

 

 


När: 9.00-11.00 31 maj

Var: Webbinarium via Zoom

Kontaktpersoner: Rosa Lönneborg (rosa@kth.se), Monica Lassi (monica@lassi.tm), Gerolf Nauwerck (gerolf.nauwerck@uu.se)