Nätverksträff i Göteborg

.
Nätverksträff , Göteborg
26 April 2022, kl. 13.00 – 27 April 2022 kl. 12.00

Spårvagnar i Göteborgs centrum

Du är välkommen till Göteborg!

SND-kontoret och Chalmers önskar välkommen till fysisk nätverksträff, vi hoppas många tar chansen att vara med!
Nätverksträffen pågår från kl. 13.00 tisdag 26 april och avslutas med lunch onsdag 27 april.

På onsdag eftermiddag efter nätverksträffen erbjuder vi tre workshoppar, se slutet av programmet.
Vi disponerar lokalerna även tisdag förmiddag, så om det finns intresse för möten av olika slag så är det bara att höra av sig! I så fall kan vi ordna med fika och lunch.

Program

Tisdag 26 april
13.00-16.30 Sedan senast och på gång i SND-arbetet - Max Petzold, Elisabeth Strandhagen
  Presentation av Chalmers forskningsdataarbete - Sverker Holmgren och Urban Andersson
  Chalmers och KTH:s pilot-flaggskeppsprojekt: Återanvändning av maskinläsbara metadata från datahanteringsplaner i andra system - Urban Andersson
  Lunds pilot-flaggskeppsprojekt: Process och IT-lösning med syfte att långsiktigt bevara databaser samtidigt som de både nyttjas och uppdateras - Kristoffer Holmqvist
 

Diskussioner i valfri grupp:

 1. Diskussion kring Chalmers/KTH:s flaggskeppspilot
  Synpunkter och frågor till projektet. Hur kan andra medlemmar i SND-nätverket ha nytta av projektet? Finns andra idéer och tankar kring nya flaggskepp?
   
 2. Diskussion kring Lunds flaggskeppspilot
  Synpunkter och frågor till projektet. Hur kan andra medlemmar i SND-nätverket ha nytta av projektet? Finns andra idéer och tankar kring nya flaggskepp?
   
 3. SND som kunskapshubb, möjliga samarbetsområden och samordningsvinster
  Önskemål om seminarier och workshoppar med utbildningsfokus. Vad saknas, vilka målgrupper finns, och på vilka sätt kan SND-kontoret bistå med utbildare och/eller material? I vilken form ska utbildning helst ske? Ska satsningar ske på enskilda lärosäten och/eller forskargrupper, eller kan de samordnas för att nå flera?
  Dagen avslutas med mingel och middag och möjlighet till besök på Chalmersbiblioteket i imponerande ”Kuggen”.
Onsdag 27 april
08.30-12.00 Bildande av arbets-/intressegrupper inom SND-nätverket
 

SUHF:s arbete med öppen vetenskap:

 

Diskussioner i valfri grupp:

 1. Hur kan handlingsplanen för öppen vetenskap bäst implementeras på svenska lärosäten?
  Hur bedömer vi vad lärosätena redan uppnår, och hur kan det visas upp internt och externt? Hur kan vi utveckla verksamheterna och lära av varandra för att nå längre?
   
 2. Hur kan rekommendationen för hantering, bevarande och gallring av forskningshandlingar bäst implementeras på svenska lärosäten?
  Vilka styrdokument och stödfunktioner finns för dessa frågor vid Sveriges lärosäten? Är det några ytterligare som skulle behöva finnas?
   
 3. SND som kunskapshubb, möjliga samarbetsområden och samordningsvinster
  På vilka sätt kan vi ta till vara på kompetensen inom nätverket: hur kan DAU:er samverka, vilka utbildningsresurser finns att tillgå, och hur kan SND-kontoret bistå i arbetet att ta till vara och dela existerande kunskap och kompetens?
12.00-13.00 Förmiddagen avslutas med ta-med-lunch
13.00-15.00

Workshop, valbara alternativ:

 1. Granskning av datafiler inför publicering och bevarande
  Workshoppen tar upp de vanligaste delarna med granskning av datafiler: hur mappstrukturen bör se ut, filformat, etablerade standarder, och vad direkta och indirekta personidentifierare är och hur granskare avgöra om de finns i datafiler.
   
 2. Granskning av metadata i katalogpost i forskningsdatakatalogen
  Workshoppen tar upp några viktiga aspekter att ta hänsyn till vid granskning av metadata hos SND. Vi kommer bland annat ta upp SND:s metadatastruktur, vilka resonemang och steg som bör göras kring granskningen och hur man bedömer om någonting är “färdigt”. Deltagarna kommer få praktisk övning i att granska realistiska metadatabeskrivningar.
   
 3. SND för nytillkomna – beskrivning av SND, DORIS, DAU-handboken m.m.
  Workshoppen ger en första inblick till SND:s värld. Under tillfället får du en introduktion till SND och arbetet med öppen tillgång till forskningsdata. Du kommer även introduceras till verktygen DORIS och DAU-handboken, där du även kommer få möjlighet att utforska verktygen genom interaktiva övningar.

 

När: Tisdag 26 april kl. 13.00-16.30 samt middag kl 19.00 med möjlighet till mingel innan. Onsdag 27 april kl. 08.30-12.00 med möjlighet att delta på workshop 13.00-15.00. Nätverksträffen kommer enbart äga rum på plats.

Var: Lindholmen Conference Centre, Lindholmen, Göteborg - Se karta

Nätverksträffen är kostnadsfri, lunch, middag och fika ingår. Arrangemanget är ett slutet evenemang för SND-nätverket. Anmälan är nu stängd.

För frågor, kontakta Elisabeth Strandhagen (elisabeth.strandhagen@snd.gu.se) eller Maria Kinger (maria.kinger@chalmers.se).

Kommande arrangemang

Det finns för tillfället inga kommande arrangemang.

Se alla arrangemang