Nätverksträff i Göteborg

.
Nätverksträff , Göteborg, Wallenberg konferenscentrum
2 Maj, kl. 13.00 – 3 Maj kl. 13.00
Nätverksträff i Göteborg

SND-kontoret önskar välkommen till nätverksträff på plats i Göteborg!

Nätverksträffen pågår från klockan 13.00 tisdag 2 maj och avslutas med lunch onsdag 3 maj.

På tisdag förmiddag (kl. 10.00–12.00) och onsdag eftermiddag (kl. 13.00–15.30) erbjuds även ett antal workshoppar.

På kvällen 2 maj bjuder vi på middag.

Program:


Tisdag 2 maj

Workshop 10.00–12.00 (Frivillig)

SND för nytillkomna
En introduktion till SND och arbetet med öppen tillgång till forskningsdata. Vi introducerar verktygen DORIS och DAU-handboken och det ges möjlighet att utforska verktygen genom interaktiva övningar.

Huvudprogram 13.00–16.30

Dag 1 vigs åt några av nätverkets arbetsgrupper som initierades på nätverksträffen i Göteborg våren 2022.
 

 • Förmedling av data med personuppgifter
 • DAU-handboken
  • Presentation av resultaten från en enkät om användningen av DAU-handboken och arbetet vidare baserat på dessa resultat
    
 • ”Orienteringskartan”
  • Presentation av aktivitetsförslag som kompletterar SUHF.s färdplan och vägledning för öppen vetenskap och SND:s roadmap för DAU-etablering
    
 • Terminologi
  • Presentation av arbetet med en nationell ordlista för vanliga begrepp inom hantering av forskningsdata

 


  Onsdag 3 maj 8.30–12.00

  Under dag 2 kommer temat att vara data stewardship med presentationer och diskussioner kring bl.a. dessa frågor:

  • Vad innebär rollen som data steward? Definition, placering i organisation, m.m.
  • Hur är relationen till andra liknande roller, som t.ex. data manager och open data champion?
  • Vilka erfarenheter har data stewards som arbetar på svenska lärosäten? Vilka behov ser de ska fyllas?
  • Vilka utbildningsmöjligheter finns och vilka initiativ pågår?
  • Finns det behov av ett nätverk för personer med data steward-/datarådgivarroller? Vilket är i så fall huvudsyftet med ett sådant nätverk?

  Workshoppar 13.00–15.30

  • Granskning av metadata i katalogpost i forskningsdatakatalogen
   Vilka aspekter är viktiga att ta hänsyn till vid granskning av metadata hos SND? Vi kommer bl.a. prata om resonemang vid granskning och hur man bedömer om någonting är "färdigt". Det blir praktisk övning i att granska realistiska metadatabeskrivningar.
    
  • Hur ska en datahanteringsplan se ut?
   Vad kan vi förmedla till forskare om syftet med datahanteringsplaner? Vi varvar teori med en praktisk övning med granskning av DMP:er.
    
  • Registerforskning och registerdata
   En introduktion till registerforskning med en praktisk övning i att stödja registerforskare med de utmaningar de står inför när de delar forskningsdata.

   

  Programmet kommer att uppdateras med mer detaljer inom kort!

   


  När: Klockan 13.00 den 2 maj – klockan 13.00 den 3 maj

  Var: Göteborg, Wallenbergs konferenscentrum (karta)

  Kontaktperson: Elisabeth Strandhagen

  Klicka här för att anmäla dig till nätverksträffen. Sista anmälningsdag är den 12 april.