Nätverksträff i Göteborg

.
Nätverksträff
23 April, kl. 13.00 – 24 April kl. 12.00
Nätverksträff i Göteborg 2024

Varmt välkommen till nätverksträff på plats i Göteborg!

Nätverksträffen startar klockan 13.00 tisdag 23 april och avslutas med lunch onsdag 24 april.

Träffen har två huvudprogrampunkter:

DAG 1: Omställningen till öppen vetenskap och tillgång till forskningsdata. Hur går arbetet, var befinner sig nätverksmedlemmarna? Vi får en översikt över det nationella läget via orienteringskartan och resultaten från VR:s och SUHF:s enkäter. Vi får dessutom höra exempel på åtgärder och aktiviteter.

DAG 2: Informationssäkerhet kring forskningsdata. Riksrevisionens rapport pekade på brister i hanteringen vid svenska lärosäten. Vilken typ av data handlar det om och vilka åtgärder behöver göras? Dessa frågor kommer att diskuteras och vi får ta del av exempel på åtgärder och lösningar.

På förmiddagen dag 1 (kl. 10.00–12.00) och på eftermiddagen dag 2 (kl. 13.00–15.30) erbjuds även ett antal workshoppar.

På kvällen 23 april bjuder SND på mingel och middag.

 

Mer information om bland annat program, workshoppar och registrering kommer i början av mars.

Vi kommer också att återkomma med mer information om möjligheten att delta digitalt på nätverksträffen, för de som inte har möjlighet att vara på plats.


Var: Göteborg, Wallenberg konferenscenter

När: 23 april 13.00 - 24 april 12.00

Kontaktperson: Elisabeth Strandhagen