Nätverksträff i Uppsala

.
Nätverksträff , Uppsala universitet
7 November, kl. 13.00 – 8 November kl. 13.00
Uppsala

SND önskar välkommen till nätverksträff på Uppsala universitet!

Nätverksträffen pågår från klockan 13.00 tisdag 7 november och avslutas med lunch onsdag 8 november. 

På tisdag förmiddag (kl. 10.00–12.00) och onsdag eftermiddag (kl. 13.00–15.30) erbjuds även ett antal workshoppar.

På kvällen 7 november bjuder vi på mingel och buffémiddag.

 

PROGRAM

Tisdag 7 november

Workshop 10.00–12.00 (Valfri)

SND för nytillkomna (Lokal: information om lokal kommer)
En introduktion till SND och arbetet med öppen tillgång till forskningsdata. Vi introducerar verktygen DORIS och DAU-handboken och det ges möjlighet att utforska verktygen genom interaktiva övningar.

 

Program 13.00–17.00

13:00-13:20  Sedan senast och på gång inom SND (Elisabeth Strandhagen)

13:20-13:40  Presentation av forskningsdataarbetet vid Uppsala universitet (Per-Olov Hammargren m fl)

13:40-14:00  SND:s roll och möjligheter för samarbetsvinster med SciLifeLab och NBIS verksamhet (Johan Rung)

14.10-15.00  Presentation av Scilifelab och NBIS forskningsdataverksamhet (Niclas Jareborg, Wolmar Nyberg Åkerström, Elin Kronander, Hanna Kultima)

15.00-15.30 FIKA 

15.30- 16.20  Checklista för utlämnande av data med personuppgifter (Erica Schweder, Maria Skoglund)

16.20-17.00  Guide för anonymisering och pseudonymisering (Lars Eklund, Marcus Lundberg, Joel Carlsten Rosberg)

17.30 - 18.30: MINGEL

18.30: BUFFÉMIDDAG

  

Onsdag 8 november

8.30-10.00 Jurister i SND-nätverket svarar på frågor om juridiska perspektiv på hantering och delning av forskningsdata. Möjlighet finns att skicka in frågor i förväg. (Maria Skoglund, Erica Schweder, Frida Ringholm, Elisabeth Mach, Henrik Leffler)

10.00-10.30 FIKA 

10.30-12.00 FAIR över tid – arkivering i förhållande till publicering och delande av forskningsdata (Erik Thorsten, Hanna Höie, Margareta Ödmark, Margareta Åkesson, Sofia Särdqvist)

12.00: Ta-med-lunch

 

Workshoppar 13:00-15:30 (Valfri)

Digitala verktyg för riskbedömning och skyddsåtgärder i tabluära data med personuppgifter (Lokal: information om lokal kommer)
Syftet med workshopen är att introducera deltagarna till grundläggande begrepp och praktiska verktyg för statistisk röjandekontroll (statistical disclosure control) i tabulära data. Under workshopen belyses såväl möjligheter som begränsningar i befintliga verktyg och metoder för pseudonymisering, med introduktion av R-paketet sdcMicro (inga förkunskaper i R krävs) för att illustrera hur statistiska metoder kan tillämpas för att bedöma risk för röjande och bakvägsidentifiering av individer i tabulära dataset. Deltagarna får en grundläggande genomgång av verktygets principer och funktioner och kommer därefter själva att få möjlighet att tillämpa sina kunskaper på ett syntetiskt dataset. Workshopen leds av Lars Eklund, Marcus Lundberg och Joel Carlsten Rosberg.

”Hitta data” – hur hjälpa forskare att hitta forskningsdata i ämnesspecifika repositorier? (Lokal: information om lokal kommer)
[Mer information kommer inom kort] Workshopen leds av Iris Andersson, Olivia Ekman och NBIS/SciLifeLab.

Praktiskt stöd till forskare i att skriva en DMP. Erfarenheter från olika ämnesområden (Lokal: information om lokal kommer)
[Mer information kommer inom kort] Workshopen leds av Ulf Jakobsson, Eira Brandby och NBIS/SciLifeLab.


När: 7 november klockan 13.00 – 8 november klockan 13.00 (se information om workshops).

Var: Evolutionsbiologiskt centrum (EBC), Uppsala naturhistoriska museum.

Kontaktperson: Elisabeth Strandhagen