Nätverksträff på distans: Datahanteringsplaner - hur ger vi forskarna ett bra stöd?

.

En kvinna sitter vid datorn och skriver samtidigt i ett block.

Under denna nätverksträff bjuder vi in medlemmar i SND-nätverket för att gå på djupet med datahanteringsplaner. Hur kan DAU:erna stötta forskarna med att ta fram dem? Karolinska institutet delar med sig av sina erfarenheter av att granska datahanteringsplaner. Vi får också möjlighet att i grupp diskutera olika DMP-erfarenheter, och hur vi inom nätverket kan hjälpa och lära av varandra i arbetet.

Program

13.00-13.15: Aktuellt på SND och introduktion till dagens tema - Max Petzold och Elisabeth Strandhagen

13.15-13.55: KI:s erfarenhet av DMP-granskning - Nikolaos Volakakis

13.55-14.05: Paus

14.05-14.15: Hur lär vi av varandra framöver? (Exempelbank, gransknings- eller diskussionsworkshoppar, ny nätverksträff…)

14.15-15.00: Diskussion i grupper – idéer för framtiden och erfarenhetsutbyte från arbete med DMP/DMP online

 


När:  22 september, kl. 13.00-15.00

Var: Mötet hålls på distans via Zoom. Delta i mötet via denna länk.

För frågor kontakta Elisabeth Strandhagen, elisabeth.strandhagen@snd.gu.se.