SND arrangerar workshop om långsiktig datahantering

Publicerad: 2013-09-23
Måndagen den 25 november bjuder SND in till workshopen ”Forskningsmaterial – en framtidsfråga”. Under en heldag blir det fördjupning och diskussion kring frågor om personlig integritet, äganderätt och återanvändning av forskningsmaterial.
 
Huvudsyftet med workshopen är att samla forskare och andra experter för ett kunskapsutbyte kring god datahantering och dess betydelse för både pågående och framtida forskning.
 
– I ett läge där återanvändning av forskningsdata betonas allt mer, bland annat från lagstiftare och forskningsfinansiärer, måste man naturligtvis uppmärksamma och diskutera forskarnas funderingar, säger Stefan Ekman, SND:s forskningssamordnare inom humaniora.
 
Han anser att det är extra viktigt att en serviceorganisation som SND är lyhörd för forskarnas synpunkter.
 
– Vi är därför väldigt glada att kunna utvidga vår pågående dialog med forskarna genom att arrangera återkommande nationella workshopar med fokus på återanvändning och hantering av forskningsdata, säger han.
 
Arrangemanget den 25 november är starten på arbetet för de ämnesgrupper som under året bildats vid SND. Tanken med ämnesgrupperna är att de ska representera forskarna inom SND:s ansvarsområden (samhällsvetenskap, humaniora samt medicin & hälsa). De forskare som ingår i respektive ämnesgrupp ska bland annat tillhandahålla sakkunskap och ge råd när SND planerar sin verksamhet. Varje grupp träffas minst två gånger per år och rapporterar också regelbundet till SND:s styrelse.
 
I ämnesgruppen för humaniora ingår forskningssamordnare Stefan Ekman, SND; Lars Borin, professor vid Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet och styrelseledamot i SND samt Anne-Marie Leander Touati, professor vid Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.
 
I ämnesgruppen för samhällsvetenskap ingår forskningssamordnare Mattias Persson, SND; Stefan Svallfors, professor vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet och styrelseledamot i SND samt Jan Teorell, professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.
 
I ämnesgruppen för medicin & hälsa ingår forskningssamordnare Elisabeth Strandhagen, SND; Nancy Pedersen, professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet och styrelseledamot i SND samt Jonas Ludvigsson, professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet.
 
Inbjudan och program
Anmälan till workshopen