SND:s verksamhet fortsätter även utan persondata

Publicerad: 2013-10-28

Förvaltningsrätten avslår Göteborgs universitets överklagande av Datainspektionens förbud att samla in och behandla persondata. Men den största delen data som är deponerad hos SND klassas inte som persondata och berörs därför inte av domen.
­– Även när det gäller persondata kan vi fortfarande ge råd och stöd när det gäller tillgång, dokumentation och användning, säger SND:s föreståndare Hans Jørgen Marker.
GU kommer att överklaga förvaltningsrättens dom.

 
Datainspektionens beslut 18 april 2012 förelade Göteborgs universitet (läs SND) att upphöra med insamling och behandling av personuppgifter i forskningsmaterial. Förvaltningsrättens dom innebär att Datainspektionens beslut kvarstår. Det betyder i korthet att SND inte får samla in eller behandla persondata. Detta berör fyra studier hos SND.
 
– Det är i sammanhanget viktigt att fastslå att den stora majoriteten data deponerade hos SND inte är persondata, samt att vi fortfarande kan ge råd och stöd när det gäller tillgång till, dokumentation av och användning av persondata, säger Hans Jørgen Marker.

Han menar också att en viktig aspekt är att det nya EU-direktivet och ny svensk lagstiftning kan väntas inom ett par år.

– Detta kommer att ändra villkoren för forskningens användning av persondata i Sverige.

SND kommer självklart att följa förvaltningsrättens utslag. Berörda forskare och allmänhet kan känna sig helt trygga med att SND hanterar data på ett rättssäkert sätt. I väntan på avgörandet i förvaltningsrätten har SND kunnat bedriva mycket av arbetet oförändrat, men har i realiteten slutat samla in och lämna ut persondata, vilket i första hand rör medicinska studier. Denna arbetsgång kommer att vara rådande tills besked kommer gällande GU:s överklagande av förvaltningsrättens dom. SND fortsätter alltså tillsvidare att koncentrera sina insatser på de data som inte innehåller persondata.

Av: MONICA BENGTSON


Förvaltningsrättens dom 131014 (pdf)

Göteborgs universitets överklagande 120618 (pdf)

Datainspektionens beslut 120418 (pdf)