Begravningsseder ganska lika landet över

Publicerad: 2013-10-28
Kyrkobegravningar är ganska lika i Sveriges avlånga land. I slutet av nittiotalet lät Socialvetenskapliga Forskningsrådet religionssociologen Göran Gustafsson studera hur begravningssederna skiljer sig åt. En mängd aspekter analyserades, som talen, bärare, prästens medverkan vid minnesstunder etc. Det visade sig att begravningar – när det gäller sociala aspekter – är sig ganska lika över hela landet, oavsett vem det är som begravs.

Läs mer om Begravningssed på 1990-talet under vinjetten Månadens data.