2018 - ett viktigt år för SND

Publicerad: 2019-03-18

År 2018 var ett minst sagt händelserikt år för SND. Under detta första år som konsortium bestående av sju svenska lärosäten har verksamheten både förändrats och blivit mer omfattande. Det har också varit ett år där samarbete stått i fokus. Detta speglas inte minst av det nationella nätverk av lärosäten och forskande myndigheter som vuxit fram under 2018 och som fortsätter att växa idag. Tillsammans med konsortielärosätena och nätverket har SND påbörjat arbetet med att utveckla en nationell infrastruktur för forskningsdata och bidra till Sveriges utveckling mot Open Science. Förutom arbetet på hemmaplan har SND under året varit involverade i flera spännande projekt som syftar till samordning och utbyte på internationell nivå. Allt detta och en hel del därtill kan du läsa om i vår årsberättelse för 2018. Trevlig läsning!

 

SND:s årsberättelse

Läs SND:s årsberättelse för 2018.