Ändrade planer för IASSIST-konferensen 2021

Publicerad: 2020-10-15

Den internationella konferensen IASSIST 2020 skulle ha anordnats i Göteborg den 18-22 maj, men som för så många planerade arrangemang satte utbrottet av Covid-19 käppar i hjulet. Med de nya förutsättningarna har man nu tänkt om. Konferensen flyttas till 2021 och delas i två delar: ett globalt virtuellt konferensprogram och ett mindre fysiskt möte anordnat tillsammans med forskningsinfrastrukturen CESSDA

IASSIST (International Association for Social Science Information Service and Technology) arbetar med forskningsdatarelaterade frågor främst inom det samhällsvetenskapliga området. Varje år anordnar organisationen en stor konferens som brukar locka hundratals dataintresserade deltagare från hela världen. År 2020 hade värdskapet för IASSIST-konferensen fallit på Göteborg och SND, men på grund av pandemin fick man ställa in med kort varsel. 

– Det var tråkigt att behöva ställa in. Vi såg fram emot att hålla den stora IASSIST-konferensen här i Göteborg, men med de nya förutsättningarna tror vi ändå att vi kommer att kunna erbjuda en intressant konferens med ett innehållsrikt program, säger Iris Alfredsson, senior rådgivare på SND och ledare för den lokala programkommittén. 

Virtuell konferens och fysiskt möte 2021 

Det nya upplägget går ut på att huvudkonferensen hålls på distans i maj 2021 så att så många som möjligt får chansen att delta. Därtill kommer ett fysiskt möte hållas på plats i Göteborg mellan 30 juni och 2 juli. Det fysiska mötet blir ett samarbete mellan IASSIST och CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives). 

– IASSIST och CESSDA är två betydelsefulla verksamheter på forskningsdataområdet internationellt, och det känns fint att kunna välkomna representanter från båda organisationerna hit till Göteborg. Jag tror också att det blir ett bra tillfälle för kunskapsutbyte mellan våra internationella besökare och vårt nationella nätverk, säger Iris Alfredsson.

Stora delar av det planerade programmet för 2020 kommer att återanvändas för konferensen år 2021. De som redan blivit accepterade för att presentera kommer att få chansen att välja om de vill göra detta virtuellt i maj eller på plats i Göteborg. Beroende på hur väl man fyller upp programmen för de båda mötena kommer eventuellt en ytterligare utlysning för presentationer att göras.  

Mer information om program, registrering och andra praktiska detaljer kommer att publiceras på www.iassistdata.org och på konferensens hemsida inom kort.