Anmälan öppen till IASSIST:s virtuella konferens

Publicerad: 2021-04-29

IASSIST logotypDen internationella konferensen IASSIST (International Association for Social Science Information Service and Technology) skulle ha arrangerats i Göteborg år 2020, men pandemin satte stopp och planerna fick ändras. Konferensen är nu uppdelad i två separata arrangemang som ska hållas under 2021: en global virtuell konferens i maj och ett regionalt fysiskt möte i Göteborg i september.

IASSIST-konferensen fokuserar på datarelaterade frågor kopplade till samhällsvetenskap och öppen vetenskap. Eventet arrangeras årligen på olika platser runt om i världen och brukar locka hundratals deltagare. År 2020 hade turen kommit till Göteborg, men som så många andra arrangemang fick även detta ställas in. Istället anordnas nu två olika möten under 2021, och enligt det nya upplägget får fler chansen att delta trots restriktioner och reseförbud.

Den 17–20 maj hålls den virtuella konferensen, öppen för deltagare från hela världen. Teman som kommer att avhandlas är bland annat forskningsstöd och bibliotekens roll i att stötta delning av data, skydd av personuppgifter och publika data, visualisering av data, praktiker för datahantering och utbildningsinsatser. För att kompensera för tidsskillnaderna kommer alla presentationer under den virtuella konferensen att spelas in och går att ta del av i efterhand.

Den 14–16 september planeras dessutom ett fysiskt möte i Göteborg. Detta möte kommer att vara gemensamt för IASSIST och forskningsinfrastrukturen CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives), med SND som värd. Håll utkik på hemsidan där aktuell information om program och registrering publiceras. Information om mötet kan komma att ändras på grund av den rådande situationen.