Anslag för arbetet med CESSDA ERIC klart

Publicerad: 2013-12-16

Svensk Nationell Datatjänst har beviljats anslag från Vetenskapsrådet för det svenska deltagandet i CESSDA ERIC fram till 2016.

Vetenskapsrådets anslag för arbetet med CESSDA ERIC består av en miljon om året från 2013 fram till 2016. Den första miljonen innefattar arbetet som lagts i CESSDA under 2013.

Ansökan beviljades ursprungligen 2011 men etableringen av den centrala organisationen kom först på plats under 2013, vilket är skälet till att pengarna kommer nu.

CESSDA har fungerat som förening av dataarkiv/institutioner sedan 1976. Nu etableras CESSDA som europeisk infrastruktur med deltagande av 13 länder. CESSDA underhåller en portal med centraliserad tillgång till data från medlemsländernas dataarkiv. CESSDA understödjer också dataarkiven med standard- och verktygsutveckling samt utbildning av arkivens medarbetare.

Av tekniska skäl etableras CESSDA först som ett norskt aktiebolag, CESSDA AS. Det kommer senare att bli överfört till ett ERIC: European Research Infrastruktur Consortium, vilket står för den legala, finansiella och myndighetsbaserade strukturen i arbetet. Centralorganisationen för CESSDA ERIC är placerad i Norge som tillsammans med Tyskland står för merparten av finansieringen.

CESSDA invigdes den 5 december. SND:s förståndare Hans Jørgen Marker är medlem av CESSDA:s board of directors.

Av: MONICA BENGTSON

Läs mer om CESSDA