Artikel av SND i ScieComInfo

Publicerad: 2008-12-22
Svensk Nationell Datatjänst har bidragit med en artikel i Open Access-tidskriften ScieComInfo om möjligheterna för SND att medverka till att kopplingar görs mellan e-publikationer och det datamaterial som ligger till grund för analysen i artikeln eller avhandlingen. Läs artikeln "Producing Connections between Research Data and Publication" på http://www.sciecom.org/sciecominfo.