Blandat om forskningsdata och diskussioner om nytt juristnätverk på SND:s nätverksträff i Lund

Publicerad: 2019-11-28

SND:s sista nätverksträff för året gick av stapeln den 26-27 november i Lund. Träffen, med temat ”Gott och blandat om forskningsdata”, samlade ca 90 deltagare från 30 lärosäten och andra forskande organisationer för att tala om forskningsdata ur flera olika perspektiv. Under nätverksträffen anordnades dessutom ett informellt möte för nätverkets jurister, med syfte att diskutera behovet av ett subnätverk med fokus på juridiska frågor.

Omställningen till öppen tillgång till forskningsdata öppnar upp för en mängd nya frågeställningar, inte minst av juridisk natur. I takt med att SND:s nätverk växer och lärosätenas stödfunktioner för forskningsdata (DAU:er) blir mer etablerade blir också juridiken kring forskningsdata allt mer aktualiserad. Bland annat för att den framtida modellen för infrastrukturen innebär ett skifte från lagring av forskningsdata centralt på SND, till ett system med lokal lagring hos nätverkets medlemmar.

I samband med nätverksträffen träffades några av nätverkets jurister för att diskutera hur man tillsammans kan ta sig an de nya juridiska utmaningarna, och eventuellt utarbeta någon form av stöd gentemot nätverkets medlemmar. Mötet leddes av SND:s nytillträdda jurist Erica Schweder.

- På väldigt kort tid har det uppkommit en rad upphovsrättsliga frågor, personuppgiftsfrågor, avtalsrättsliga frågor och frågor kopplat till datalagring. Det blir tydligt att det finns behov av ett expertstöd i dessa frågor, säger Erica Schweder.

Under mötet diskuterade man hur ett juristnätverk skulle kunna fungera, och vad syftet med ett sådant bör vara.

- Många juridiska frågor är komplexa och har inga raka svar. Nätverket kan verka för att få en samsyn på den här typen av frågor. En idé är att ta fram olika scenarion där man kan enas om en principiell hållning. Även om nätverket behöver lösa svåra frågor kan det vara bra att ha en samsyn också på de enklare frågorna. Då blir det lättare att kommunicera med forskarna på ett enhetligt sätt, säger Erica Schweder.

Ett första möte för det nya juristnätverket planeras i Göteborg inom en snar framtid. För synpunkter, förslag eller funderingar kontakta erica.schweder@gu.se.

Erica Schweder
SND:s nytillträdda jurist Erica Schweder höll ett uppstartsmöte för nätverkets jurister.

Gott och blandat om forskningsdata

Programmet för de två halvdagarna i Lund angrep frågor om arbetet med forskningsdata från olika håll. Maria Johnsson och Kristoffer Holmqvist berättade under den första dagen om processen för att bygga upp en stödfunktion för forskningsdata på Lunds Universitet. Deltagarna fick även en kort genomgång av utbildningssatsningar gentemot doktorander från fem olika fakultetsbibliotek, samt en presentation om RDA och den svenska RDA-nodens arbete av Maggie Hellström.

Den andra dagen bestod av parallella spår, och deltagarna kunde välja mellan olika sessioner. Sessionerna handlade om möjligheten för nätverkets medlemmar att certifiera sig som tillförlitliga datarepositorier, utmaningar kring licenser på forskningsdata, att arrangera workshoppar om datahanteringsplaner och att ta fram en guide för DAU-etablering.

Roadmap för DAU-etablering
Ett av spåren under nätverksträffen handlade om att tillsammans skapa en grund för en femårig etableringsplan för en DAU.

Här hittar du fullständigt program och presentationer från nätverksträffen.