CESSDA blir en ERIC

Nyheter: 2017-06-20

Den 14:e juni gick Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA) över till CESSDA ERIC. ERIC står för European Research Infrastructure Consortium och är en juridisk form som administreras av EU-kommissionen. CESSDA ERIC kommer att fortsätta vara en hållbar infrastruktur för forskning, med syfte att förse forskningssamhället med stöd för att kunna bedriva högkvalitativ forskning.

CESSDA startades 1976 som en informell paraplyorganisation för nationella dataarkiv i de europeiska länderna, och SND:s föregångare SSD gick med redan 1980.  Sedan 2006 är CESSDA med på ESFRI:s Roadmap, och 2013 blev det formaliserat som en juridisk enhet. 15 europeiska länder, inklusive Sverige, är i dagsläget med i CESSDA.

I samband med ombildningen till CESSDA ERIC har CESSDA:s webbplats gjorts om, och finns nu på www.cessda.eu. Där kan du läsa mer om CESSDA ERIC och deras verksamhet.