CESSDA ERIC utökar arbetet för öppen forskning

Nyheter: 2017-09-15

CESSDA ERIC har nu officiellt beslutat att stödja principerna för öppen europeisk forskning. I och med detta åtar sig organisationen att arbeta aktivt för genomförandet av FAIR, vilket innebär att data och metadata ska vara tillgängliga och möjliga att hitta, harmonisera och återanvända.

Deklarationen som CESSDA stöder är ett direkt resultat av den första European Open Science Cloud (EOSC) summit, som organiserades av EU-kommissionen den 12 juni i år. Principerna berör frågor som färdigheter när det gäller att återanvända data, incitament för att dela data och hur målet att forskningsdata ska uppfylla FAIR-kriterierna ska uppnås. I deklarationen betonas också den fundamentala roll som certifierade repositorier (”trusted digital repositories”), såsom SND och dess motsvarigheter i övriga europeiska länder, har i arbetet framöver. Kommissionen kommer att publicera deklarationen i sin helhet i slutet av september.

Ron Dekker, direktör för CESSDA, välkomnar möjligheten att tillsammans med övriga aktörer driva utvecklingen framåt:

– EOSC-principerna ligger helt i linje med CESSDA:s strategiska ambitioner. Vi kommer att vara en ledande organisatör av utbildningsinsatser som täcker hela forskningscykeln. Vi kommer att driva på den tekniska utvecklingen på området och bygga upp förtroendet för dataarkiven.

Det CESSDA konkret kommer att arbeta med inom ramen för EOSC-samarbetet är att:

  • tillhandahålla en så kallad one-stop shop som gör det möjligt att söka och lokalisera data som är relevanta för samhällsvetenskaplig forskning
  • utveckla och tillhandahålla verktyg för att överlämna och använda data på ett säkert sätt
  • utbilda datahuvudmän och dataanvändare, samt stödja andra utbildningssatsningar
  • bidra till genomförande av FAIR-principerna, särskilt när det gäller känsliga data
  • säkerställa certifiering av repositorier, bland annat genom Data Seal of Approval
  • vara ett nav för CESSDA:s nationella tjänsteleverantörer, däribland SND, och andra organisationer när det gäller att dela kompetens och bästa praxis.