CESSDA-projekt för bättre infrastruktur

Publicerad: 2008-03-03
Den 14-15 januari samlades ett 50-tal deltagare från 17 europeiska dataarkiv i Essex för att dra igång CESSDA-PPP.