CESSDA:s mentorprogram främjar kunskapsöverföring mellan europeiska dataarkiv

Publicerad: 2019-12-04

I november hölls CESSDA Widening-möte i Skopje, Nordmakedonien. Mötena är återkommande och del av en strategi för att utvidga det europeiska nätverket av samhällsvetenskapliga dataarkiv och stärka närvaron i länder som ännu inte anslutit sig till infrastrukturen. SND var som vanligt på plats för att representera Sverige, men även i rollen som mentor för Nordmakedonien, ett av de senaste länderna att bli medlem i CESSDA.

CESSDA Widening är sprunget ur det tidigare projektet CESSDA SaW (Strengtening and Widening), ett EU-finansierat projekt för att utvidga infrastrukturen för samhällsvetenskapliga dataarkiv i Europa. Det tvååriga projektet avslutades år 2017, och därefter har CESSDA:s utvidgningsaktiviteter blivit en del av den löpande verksamheten. Arbetsgruppen för utvidgningen består av CESSDA:s medlemmar i Sverige, Tjeckien, Slovenien, Schweiz och Ungern. Ledare för gruppen är det tjeckiska dataarkivet CSDA (Czech Social Science Data Archive).

CESSDA:s partnerländer är målgruppen

Inom CESSDA finns ett 20-tal etablerade medlemmar och ytterligare ett antal partnerländer. I partnerländerna finns dataarkiv i uppstartsfasen eller grupper som är intresserade av att starta ett dataarkiv. Det är mot dessa länder som utvidgningsaktiviteterna riktar sig.

- Det arbetsgruppen gjorde förra året var till exempel att samla ihop resurser som kan vara bra att ha när man startar ett dataarkiv. Vi gjorde också en översikt av nuläget i de här länderna och höll två stora möten. I år har arbetsgruppen byggt upp en ”helpdesk” där partnerländerna kan ställa frågor, och så har vi börjat med mentorskap, säger Iris Alfredsson, senior rådgivare på SND och medlem i arbetsgruppen för CESSDA Widening.

CESSDA Widening-mötena är återkommande och hålls i länder som är på väg att bli, eller precis blivit, medlemmar i infrastrukturen. Mötet i Nordmakedonien arrangerades tillsammans med Institutet för sociologisk, politisk och juridisk forskning i Skopje, där också det nystartade makedonska dataarkivet MK DASS (The Macedonian Social Science Data Archive) finns placerat. Under mötets två dagar fick representanter från CESSDA:s huvudkontor, medlemsländer, partnerorganisationer och berörda politiker chans att träffas för att diskutera och utbyta värdefulla kunskaper. På programmet stod bland annat presentationer av forskningsinfrastrukturen i Nordmakedonien, uppbyggnaden av det makedonska dataarkivet och den senaste utvecklingen av tjänster och verktyg inom CESSDA. Representanter från SND, slovenska ADP och schweiziska FORS delade med sig av sina erfarenheter av att bygga upp nationella dataarkiv, och en panel bestående av nya och aspirerande CESSDA-medlemmar diskuterade möjligheter och utmaningar för uppbyggnaden av sina verksamheter. Dimitar Popovski, datasamordnare på SND, är själv uppväxt på Balkan och känner igen de utmaningar som flera av partnerländerna talade om.

– De flesta partnerländer har två gemensamma utmaningar: politisk vilja och finansiering. Det kan vara svårt att nå fram till beslutsfattare, och när de styrande sedan byts ut måste man börja om med processen. Och trots att man har ett bra stöd från beslutsfattare kan man ändå plötsligt få problem med finansiering. Det saknas ibland ett långsiktigt tänkande, säger han.

Mentorskapsprogrammet stöttar nya dataarkiv

För att hjälpa de nya och aspirerande medlemmarna har CESSDA:s arbetsgrupp för utvidgningen startat en mentorverksamhet. Genom denna kan partnerorganisationerna ansöka om att få stöd, och tilldelas då en mentor i form av ett mer etablerat dataarkiv. SND är mentor åt Nordmakedoninen och Italien, och är därmed rådgivande och stöttande i alla typer av frågor som kan uppkomma under etableringen av ett dataarkiv.

– Det kan vara allt från stora till små frågor. I kontakten med Italien har det handlat mycket om arbetsflödet, och vi har till exempel gett kommentarer på deras handbok för datahantering. Med Nordmakedonien har vi diskuterat olika typer av avtal och vilken kompetens som krävs inom olika områden. Frågor som dykt upp hos båda arkiven är hur man ska arbeta för att bygga nätverk och få en nationell täckning. Varje gång de stöter på en utmaning, har en fråga eller en fundering, så kan de höra av sig till oss, säger Iris Alfredsson.

I samband med CESSDA-arrangemanget i Skopje bjöds SND också in till ett separat möte med det makedonska dataarkivet MK DASS. Då fick man ännu lite mer tid att dela erfarenheter och fördjupa sig i etableringsfrågor.

– Det har gått snabbt att etablera ett makedonskt dataarkiv, och mycket finns redan på plats. Landet har mycket forskning, och det finns en massa forskningsdata som dokumenterats någonstans men ännu inte publicerats. De har samarbete med alla större universitet och icke-statliga organisationer i landet. Det som önskas är stöttning i att förverkliga de idéer som finns, berättar Dimitar Popovski.

Möte mellan SND och MK DASS
SND är mentor åt det nystartade makedonska dataarkivet MK DASS. I samband med CESSDA Widening i Skopje bjöds Iris Alfredsson och Dimitar Popovski in till ett separat möte hos dem.

 

Se fullständigt program och ta del av presentationerna från CESSDA Widening i Skopje.

Läs mer om CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives).