Datainspektionen håller fast vid beslutet gällande SND

Publicerad: 2012-08-22

I ett yttrande till förvaltningsrätten håller Datainspektionen (DI) fast vid sitt beslut att SND:s verksamhet strider mot personuppgiftslagen. DI anser därmed att förvaltningsrätten inte ska bifalla överklagandet från Göteborgs universitet. Universitetet och SND har nu fram till den 10 september på sig att bemöta DI:s yttrande.

Det var den 18 april som Datainspektionens beslut gällande SND:s verksamhet kom. I beslutet förelägger DI Göteborgs universitet ”att upphöra med insamling och övrig behandling av personuppgifter i material insamlat inom ramen för Svensk nationell datatjänst”. Datainspektionen grundar sitt beslut på att de i samband med en inspektion av SND:s verksamhet i augusti 2011 funnit att det förekommer känsliga personuppgifter i material som lämnats in till SND samt att SND inte informerar eller hämtar in samtycke från personer vars uppgifter finns i materialet.

Göteborgs universitet överklagade Datainspektionens beslut till förvaltningsrätten i Stockholm. Universitetet anser bland annat att Datainspektionens beslut bygger på en alltför generell bedömning, där det inte alls preciseras vilka personuppgiftsbehandlingar som sker i strid med personuppgiftslagen. GU anser vidare att DI i sin bedömning tydligare måste skilja mellan SND:s generella uppdrag och de eventuella personuppgiftsbehandlingar som utförs.