EOSC-Nordic med och skapar global plattform för data

Publicerad: 2019-11-05

En global plattform som gör alla typer av forskningsdata tillgängliga för forskare och andra intressenter runt om i världen. Det är målet med European Open Science Cloud (EOSC), där EOSC-Nordic är en viktig aktör.

EOSC-Nordic logoEOSC-Nordic finansieras av Europeiska Unionen och är en del av uppbyggnaden av EOSC. På EOSC-portalen ska tjänster och verktyg som gäller till exempel lagring, utbildning samt hantering och analys av forskningsdata samlas. Nyligen var det kick-off för EOSC-Nordics uppdrag, som pågår till augusti 2022. Syftet med EOSC-Nordic är att koordinera resurser i de nordiska och baltiska länderna för att uppnå en ökad harmonisering vad gäller tjänster, verktyg och policy-frågor för forskningsdata. I praktiken innebär detta att sammankopplingen mellan så kallade e-infrastrukturer och forskningsinfrastrukturer ska bli bättre.

SND är en av de svenska organisationer som ingår i Nordic-gruppen, som består av 24 deltagare från tio länder. Övriga deltagare med säte i Sverige är Gothenburg Global Biodiversity Centre (GGBC), Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) och Swedish University computer Network (SUNET).

– Ett viktigt värde av samarbetet för svensk del är att våra resurser kommer att finnas inom EOSC Marketplace och därmed bli mer lättillgängliga, säger Iris Alfredsson, senior rådgivare vid SND.

Inom EOSC-Nordic finns sex olika arbetsgrupper (så kallade work packages, WPs) och SND kommer framför allt att delta i WP fyra och fem, som berör FAIR data respektive datahanteringsplaner. Övriga arbetsgrupper kommer att fokusera på projektsamordning; policyfrågor, legala frågor och hållbarhet; support till EOSC-Nordics tjänsteleverantörer samt kommunikation och kunskapsöverföring.

– När det gäller FAIR kommer en viktig del av arbetet inom EOSC-Nordic vara att få ihop certifieringen av repositorier med certifieringen av forskningsdata. Ett exempel på detta skulle kunna vara att när ett repositorium i framtiden blir certifierat enligt CoreTrustSeal så ska detta också innebära att data uppfyller FAIR-principerna, säger Iris Alfredsson.

Mer information om EOSC-Nordics organisation och de olika arbetsgrupperna inom EOSC-Nordic finns här.